Clock-Time

Ngày 15 -03-2016 Thứ Ba Sau Chúa Nhật V Mùa Chay

Tin Mừng Ga 8, 21-30 Con người luôn tìm kiếm Thiên Chúa. Bởi Thiên Chúa là Chân – Thiện – Mỹ. Thiên Chúa là ngoại giới nhưng cũng nội tại trong con người.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 8, 21-30)
 
21 Đức Giê-su lại nói với họ: "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được."22 Người Do-thái mới nói: "Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: "Nơi tôi đi, các ông không thể đến được"? "23 Người bảo họ: "Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này.24 Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết."25 Họ liền hỏi Người: "Ông là ai? " Đức Giê-su đáp: "Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó.26 Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói."27 Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha.28 Người bảo họ: "Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy.29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người."30 Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.
 
SUY NIỆM
 
“Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi các ông không thể đến được”.
 
Con người luôn tìm kiếm Thiên Chúa. Bởi Thiên Chúa là Chân – Thiện – Mỹ. Thiên Chúa là ngoại giới nhưng cũng nội tại trong con người. Và điều khó khăn lớn nhất nơi con người là vượt qua chính mình để gặp gỡ Thiên Chúa. Và đây cũng là tâm tình của những người Do Thái khi không tin nhận Chúa Giêsu.
 
Chúa Giêsu là ánh sáng soi thế gian. Lời rao giảng và cuộc sống của Chúa Giêsu nơi trần gian hoàn toàn đối lập với những nhà lãnh đạo tôn giáo trong cộng đồng người Do Thái, điển hình là nhóm Pharisêu.
 
Trước đây, người Do Thái bàn tán xôn xao về lời Chúa Giêsu phán bảo họ sẽ tìm Người, song chẳng thấy. Thì hôm nay Người nhắc lại lời đó đồng thời cho họ biết hình phạt họ sẽ phải chịu là “Họ sẽ chết trong tội”. Nghĩa là vì không tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, nên họ không thể lãnh nhận ơn cứu độ.
 
“Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi các ông không thể đến được”.
 
Cõ lẽ người Do Thái cũng không hiểu lời Chúa Giêsu, nên họ hỏi lại: “Vậy ông là ai?”. Nhân đây, Chúa Giêsu xác định ngay những điều Người nói là do lệnh của Đức Chúa Cha, và như vậy chính Người là Đấng Thiên Sai: “Khi các ông giương cao Con Người lên, thì các ông biết rằng Tôi Hằng Hữu”. Chính khi người chịu chết trên thập giá là lúc Người tỏ uy quyền chiến thắng tội lỗi và sự chết. Khi ấy những ai tin vào Người, sẽ trở thành những người được Thiên Chúa dạy dỗ Thiên Chúa sẽ khổng bỏ họ cô đơn, và họ sẽ triển nở vì thực hành những điều đẹp lòng Chúa Cha. Và có nhiều kẻ đã tin theo Người!
 
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết nhiệt thành tìm hiểu thánh ý Chúa mà thực hành những điềiu đẹp ý Người, để đời sống chúng con sẽ là dấu chỉ chắc chắn của lòng Chúa Thương Xót, luôn rộng lòng thứ tha cho những người tội lỗi có thiện tâm sám hối. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen
 

GLGĐ Giáo Phận Phú Cường