Clock-Time

NGÀY 15-01-2016, THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT THỨ I MÙA THƯỜNG NIÊN C

“Này con, tội con đã được tha rồi”


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô (Mc 2,1-12)


1 Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Caphácnaum. Hay tin Người ở nhà,2 dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng.4 Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống.5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi”.6 Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng:7 "Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?”8 Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy?9 Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: "Con đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi", điều nào dễ hơn?10 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giêsu bảo người bại liệt,-11 Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!”12 Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”

SUY NIỆM

“Này con, tội con đã được tha rồi”,

Người bất toại được đưa đến với Chúa Giêsu. Bất toại có nghĩa là không tự mình làm được gì. Bất toại thể lý cũng như bất toại trong tâm hồn. Bất toại là hình bóng của tội lỗi, của sự chết. Và với lòng nhiệt thành tông đồ đối với bệnh nhân và niềm tin tin đối với Chúa, người bất toại được thòng xuống trước mặt Chúa Giêsu.

Chúa thấy lòng tin của họ. Người bất toại và những người khiêng.

Này con, tội con đã được tha rồi”. Với niềm tin, con người được Thiên Chúa tha thứ. Đức Giêsu là Thiên Chúa. Bởi Chúa Giêsu đã không nói: “Ta tha tội cho con”, và Chúa cũng không nói nhân danh ai mà tội được tha, cho dù nhân danh Thiên Chúa, như trường hợp Nathan nói với vua Đavit: “Về phía Đức Chúa, Người đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết”. Chúa Giêsu cũng không đọc một lời nguyện nào, không nại đến quyền lực nào bên trên, Chúa chỉ tuyên bố “Tội con được tha”. Như thế, Chúa muốn cho chúng ta hiểu rằng: Chính Người đã tha tội và tha chính lúc Người nói.

Vậy chúng ta có đến với Chúa không? Đến với tâm tình nào? Chúng ta đã nhiều lần lãnh nhận bí tích Hòa giải, nhưng đã thực sự lãnh nhận với niềm tin! Tin hay không cũng có nghĩa là được tha tội hay không được tha tội. Chỉ có Chúa mới có quyền tha tội, cho nên chúng ta cũng đừng kết kết án ai, nhưng một khi đã lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa thì chúng ta cũng hãy quảng đại tha thứ cho anh chị em mình, để chúng ta chắc chắn nghe Lời Chúa nói: “Này con, tội con đã được tha rồi”.

Lạy Chúa, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.