Clock-Time

Ngày 15-4-2016: Thứ Sáu sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Tin Mừng Ga 6, 52 – 59: Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu tự xưng mình là Bánh Hằng Sống và quả quyết rằng: "ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời"

THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 6, 52 – 59)

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? "53 Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời." 59 Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

SUY NIỆM 

Trong cuộc đời con người có rất nhiều sự lựa chọn, kết thành một chuỗi dài những chọn lựa; chỉ trừ việc sinh ra và cái chết là người ta không có quyền lựa chọn. Nếu chọn đúng thì đời mình sẽ hạnh phúc, còn nếu chọn sai thì đời sẽ bất hạnh. Cuộc đời là vậy, sống là phải luôn lựa chọn.

Nội dung đoạn Tin mừng hôm nay diễn tả rõ điều đó. Khi nghe Chúa Giêsu giảng về Bánh Hằng Sống và lương thực bởi trời; nhất là khi nghe Chúa Giêsu tự xưng mình là Bánh Hằng Sống và quả quyết rằng: "ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời", trong số những người Do Thái lắng nghe lúc đó có những chọn lựa khác nhau, nhiều người cho rằng: "lời gì mà nghe chói tai quá", và họ quyết định không theo Chúa; thế nhưng cũng những tâm hồn thành tâm thiện chí chọn theo Chúa. Đó là sự chọn lựa của Phêrô. Phêrô đã chọn theo Chúa Giêsu, chọn Chúa Giêsu là gia nghiệp đời mình.

Khi được rửa tội, người Kitô hữu được kêu gọi hãy chọn Chúa và theo Chúa, hãy tôn nhận Chúa là Thiên Chúa và chỉ tôn thờ, phụng sự, yêu mến duy nhất một mình Chúa mà thôi. Đó là sự chọn lựa của đức tin. Như vậy, chọn sống theo ý Chúa và thực hành theo đức tin là một việc làm liên tục trong cuộc đời.

Hành trình đức tin và sự chọn lựa của chúng ta chắc chắn sẽ không khác của các tông đồ. Có những lúc thuận lợi, chúng ta thấy niềm tin của mình mạnh mẽ. Khi đó Lời Chúa rất nhẹ nhàng để thực hiện. Thế nhưng, khi gặp những khó khăn thử thách, Lời Chúa có thể làm cho chúng ta mất bình an và dễ bị cám dỗ từ bỏ Chúa như những người Do Thái trong đoạn Tin mừng này.

Đức tin là con đường dài mà chúng ta sẽ phải đi suốt cuộc đời. Đó là con đường cần phải trải qua thử thách. Bởi vì, chỉ có những người bạn trung thành trong những khó khăn thì mới là những người bạn đích thực. Cũng vậy, chỉ có niềm tin kiên vững để bất chấp mọi thử thách thì mới là niềm tin đúng nghĩa.

Xin Chúa cho chúng ta luôn có được sự khôn ngoan và sáng suốt để luôn biết chọn Chúa làm Chúa của mình. Cho dẫu rằng, khi chọn Chúa đòi hỏi chúng ta phải can đảm để sống đức tin, để phụng thờ Chúa suốt cuộc đời. Tuy nhiên, đó là cách chọn lựa bảo đảm sự sống hạnh phúc viên mãn cho chúng ta.

Lạy Chúa là Thiên Chúa trời đất, xin cho chúng con luôn biết đáp trả bước đi theo Chúa trong suốt cuộc đời của mình. Amen.


GKGĐ Giáo phận Phú Cường