Clock-Time

Ngày 16 -03-2016 Thứ Tư Sau Chúa Nhật V Mùa Chay

Tin Mừng Ga 8,31-42 Khởi đầu đoạn Tin mừng cho chúng ta nhìn lại lời của Chúa Giêsu: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ của tôi”.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 8,31-42)

31 Vậy, Đức Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi;32 các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."33 Họ đáp: "Chúng tôi là dòng dõi ông Áp-ra-ham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do? "34 Đức Giê-su trả lời: "Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội.35 Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi.36 Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Áp-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông.38 Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói."39 Họ đáp: "Cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham." Đức Giê-su nói: "Giả như các ông là con cái ông Áp-ra-ham, hẳn các ông phải làm những việc ông Áp-ra-ham đã làm.40 Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Áp-ra-ham đã không làm.41 Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông làm." 42 Đức Giê-su bảo họ: "Giả như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Người đã sai tôi.

SUY NIỆM

Khởi đầu đoạn Tin mừng cho chúng ta nhìn lại lời của Chúa Giêsu: “Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ của tôi”. Với câu nói này, Chúa Giêsu không những nói với những người Do Thái ngày xưa tin vào Chúa, mà ngày nay Chúa cũng đang nói với từng người chúng ta.

Nhưng tại sao chúng ta “phải ở lại trong lời của Chúa”? Ơ lại trong lời của Chúa, bởi vì: giữa cuộc đời ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, giữa cuộc đời đầy dẫy những gian nan thử thách, Lời Chúa sẽ gìn giữ chúng ta khỏi những cái xấu đang rình rập, sẽ là nguồn sức mạnh cho chúng ta sống tốt, sống mạnh và sống vững chắc hơn. Rồi trên con đường đi về nước Trời, Lời Chúa chính là lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.
Nhưng làm sao ta biết được mức độ ở trong Lời Chúa của mình? Chỉ cần xét xem lòng mến đối với Chúa như thế nào sẽ biết được mức độ ở trong Lời Chúa của ta ra sao! Điều đó được thể hiện qua thái độ, tâm tình của mỗi người đối với Lời Chúa. Khi yêu mến Chúa, ta sẽ tuân giữ lời của Chúa, và khi tuân giữ lời Chúa, đó là bằng chứng cho lòng yêu mến Chúa của ta.

Tin Mừng còn thuật lại lời quả quyết của Chúa Giêsu: “Lời Chúa là chân thật và sự thật sẽ giải phóng các ông”. Mặc dù, đây là những người đã bắt đầu có niềm tin vào Chúa Giêsu, thế nhưng, khi nghe Người nói như thế, họ tức giận, vì với niềm tự hào là dòng dõi Abraham, họ không làm nô lệ ai bao giờ. Vậy, cần gì đến sự giải phóng! Nhưng họ đã hiểu sai lời của Chúa Giêsu.

Không phải Abraham làm cho họ tự do, nhưng tự do của họ trước mặt Thiên Chúa là sự sạch tội. Như vậy, ai phạm tội là đang làm nô lệ. Khi phạm tội là đang xua đuổi Chúa ra khỏi lòng mình, là xúc phạm đến sự thánh thiện của Chúa, là phản bội lề luật do chính Chúa truyền ban; nhưng thay vào đó là đang rước quỷ thần Satan vào lòng mình.

Chắc hẳn chúng ta còn nhớ đến câu chuyện đứa con hoàng đàng, từ địa vị làm con, mà còn là con cưng trong gia định; thế nhưng, chỉ vì từ chối tình thương của cha, mà anh ta đã phải rơi vào thân phận làm đầy tớ đi chăn heo cho người ta. Và mỗi khi chúng ta phạm tội cũng là một tình trạng như vậy, thậm chí còn tệ hơn nữa.

Vì thế, chúng ta cùng xin Chúa cho mỗi người luôn biết chạy đến với Chúa Giêsu, chạy đến với lời của Chúa, để mỗi người được tẩy sạch tội lỗi hầu xứng đáng trở nên con cái của Chúa. Xin Chúa củng cố và thêm niềm tin, để chúng ta luôn vững tin vào Chúa và vững tin vào lời của Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường