Clock-Time

Ngày 16- 2-2016 Thứ Ba Sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Với đoạn Tin mừng này, chắc hẳn rất quen thuộc với mỗi chúng ta. Bởi vì, nó gắn liền với đời sống cầu nguyện của người Kitô hữu. Đó chính là lời kinh Lạy Cha.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6, 7-15)

7 "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:"Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 10 triều đại Cha mau đến,  ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;12 xin tha tội cho chúng connhư chúng con cũng thacho những người có lỗi với chúng con;13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.14 "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em.

SUY NIỆM

Với đoạn Tin mừng này, chắc hẳn rất quen thuộc với mỗi chúng ta. Bởi vì, nó gắn liền với đời sống cầu nguyện của người Kitô hữu. Đó chính là lời kinh Lạy Cha. Có lẽ, đây là lần duy nhất trong Tin Mừng ghi lại việc Chúa Giêsu dạy cầu nguyện. Nói như thế không có nghĩa là Chúa Giêsu không quan tâm hoặc ít quan tâm đến việc chỉ dạy cho các môn sinh của mình cầu nguyện. Thật ra, chính cuộc sống cầu nguyện của Chúa Giêsu, đã là một bài học dạy cầu nguyện sống động và thiết thực nhất. Trong các sách Tin Mừng đã từng thuật lại rằng, Chúa Giêsu thường tìm nơi thanh vắng; Ngài thức khuya; Ngai dậy trước lúc rạng đông để cầu nguyện. Rồi Chúa Giêsu cầu nguyện trước những quyết định quan trọng, Ngài cũng cầu nguyện sau những hoạt động thành công, hay trong những lúc khốn khó gian nguy, v.v. Quả thật, cuộc sống cầu nguyện của Chúa Giêsu là kinh nghiệm thật quý giá cho chúng ta noi theo.

Lời cầu nguyện này chính Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ để giúp các ông biết cầu nguyện như thế nào đẹp lòng Thiên Chúa. Nhưng đồng thời, qua lời nguyện này, Chúa Giêsu cũng dạy cho chúng ta biết những thái độ cần phải có khi cầu nguyện:
Trước hết, đó là tinh thần đơn sơ khiêm tốn. Khi cầu nguyện, chúng ta gặp gỡ thân tình với Chúa hơn là nói nhiều lời ngoài môi miệng. Cho nên, giờ cầu nguyện là giờ tâm sự với Chúa, là thời gian của con tim.

Rồi bên cạnh tinh thần đơn sơ khiêm tốn, Chúa Giêsu cũng dạy cho chúng ta thái độ cần có khi cầu nguyện là tinh thần quảng đại tha thứ cho những người xúc phạm đến mình. Thật ra, đó là điều đương nhiên, vì thân phận của con người là yếu đuối, tội lỗi, và mọi người đều mắc nợ nhau trong đức bác ái của lời nói, của việc làm, và của cách suy nghĩ.

Mỗi người Kitô hữu cần hiểu được tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong đời sống đức tin của mình, và luôn có được những tâm tình đơn sơ khiêm tốn khi cầu nguyện, không chỉ khi ở trong nhà thờ, hay trước bàn thờ Chúa vào những thời gian nhất định nào đó, mà là cầu nguyện ngay cả trong những việc chúng ta đang làm cũng như sẽ làm. Nhờ đó chúng ta có thể luôn nhận ra thánh ý của Chúa trong cuộc đời của mình. Đồng thời, chúng ta cũng phải biết tha thứ cho nhau như chính trong lời cầu xin của mình. Để lời cầu nguyện của chúng ta sẽ đẹp lòng Chúa và đáng được Chúa chấp nhận. Amen.