Clock-Time

Ngày 17 - 03 -2016 Thứ Năm sau Chúa Nhật V Mùa Chay C

Qua trình thuật của đoạn Tin Mừng, trong cuộc tranh luận với người Do Thái, Chúa Giêsu tuyên bố...

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo ThánhGioan (Ga 8,51-59)


51 Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết."52 Người Do-thái liền nói: "Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: "Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết. 53 Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? "54 Đức Giê-su đáp: "Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông.55 Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người.56 Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ."57 Người Do-thái nói: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham! "58 Đức Giê-su đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi HằngHữu! "59 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.


SUY NIỆM

Qua trình thuật của đoạn Tin Mừng, trong cuộc tranh luận với người Do Thái, Chúa Giêsu tuyên bố: “Ai giữ lời Ta thì không bao giờ phải chết”.

Vì hiểu cái chết mà Chúa nói là cái chết phần xác, nên người Do Thái cho rằng, Chúa Giêsu bị quỉ ám. Dựa vào kinh nghiệm thì, từ tổ phụ Abrham cho đến các tiên tri, họ thấy tất cả đều phải chết. Thế nhưng, khi tuyên bố: “Ai giữ lời Ta sẽ không bao giờ chết”, Chúa Giêsu muốn dạy rằng, ai đặt niềm tin vào Chúa, chấp nhận Chúa bằng cách giữ Lời Chúa, thì được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa, mà nơi Thiên Chúa thì làm gì có sự chết.

Và niềm tin của chúng ta dạy rằng, phép Rửa làm cho người Kitô được tháp nhập vào thân thể của Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là Đấng đã toàn thắng sự chết, và không bao giờ chết nữa. Như thế, người Kitô hữu cũng sống bằng sự sống của Chúa Giêsu, sự sống bất tử. Đồng thời, chúng ta cũng được dạy rằng, cuộc sống hôm nay của người Kitô hữu chỉ là chuẩn bị để đưa mình vào cõi trường sinh bất tử.

Như vậy, viên thuốc trường sinh bất tử mà người Kitô hữu chúng ta cần uống đó là sống Lời Chúa. Chúng ta đã nghe Lời Chúa nhiều, đã học hỏi, đã suy niện cũng nhiều, thế nhưng mình đã áp dụng những lời dạy của Chúa vào cuộc sống như thế nào? Mình có sống triệt để Lời Chúa dạy chưa?

Xin cho chúng ta luôn luôn có được xác tín rằng, Lời Chúa là lời có sức ban sự sống đời đời. Xin cho chúng ta luôn biết chỉ có mình Chúa mới có thể đưa chúng ta đến với Chúa Cha.Ước gì chúng ta luôn biết tin tưởng vào tình thương và sự quan phòng của Chúa trong cuộc đời mình và không ngừng chạy đến với lời của Chúa, để nhờ lời dạy dỗ của Chúa mà chúng ta biết sống sao cho xứng đáng là con cái của Chúa. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường