Clock-Time

Ngày 18- 2-2016 Thứ Năm Sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Cách thường, người ta có quan niệm là tránh không làm cho người khác điều mà mình không muốn họ làm cho mình. Còn ở đây, Chúa Giêsu lại dạy chúng ta rằng

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7, 7-12)

7 "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.9 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá?10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.

SUY NIỆM

Ở cuối đoạn Tin mừng có ghi lại lời của Chúa Giêsu: "Những gì con muốn người khác làm cho mình, hãy làm những điều đó cho họ". Quả thật, đây là một giáo huấn mới, cũng là một quan điểm mới về cuộc sống và những bổn phận phải có. Câu nói này của Chúa Giêsu vẫn được coi như nguyên tắc chỉ đạo, như khuôn vàng thước ngọc hướng dẫn thái độ sống của mọi người với nhau. Khi thực hiện luật vàng này sẽ khiến tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta luôn được chan hòa, và giúp chúng ta luôn hướng về và có thể nâng đỡ người khác.

Cách thường, người ta có quan niệm là tránh không làm cho người khác điều mà mình không muốn họ làm cho mình. Còn ở đây, Chúa Giêsu lại dạy chúng ta rằng hãy làm cho người khác những gì mà mình muốn người khác làm cho mình.

Chỉ có tình yêu mới buộc chúng ta làm như vậy. Thái độ cho rằng: "Tôi không được làm hại người" rất khác thái độ "tôi phải hết sức giúp đỡ tha nhân". Một thí dụ đơn giản: luật pháp buộc người lái xe không được lái ẩu gây tai nạn, nhưng không có luật nào buộc người lái xe phải dừng xe lại cho một người nào đó đi nhờ. Chúng ta thấy, tránh làm hại người khác là điều đơn giản, cũng như tôn trọng xúc cảm cùng những nguyên tắc của người khác cũng không khó mấy. Nhưng chọn lối sống nhân đức, chọn lối sống giúp đỡ mọi người y như mình mong họ cư xử tốt với mình và coi đó là nguyên tắc sống là điều rất khó.

Cho nên, để sống được luật vàng mà Chúa Giêsu dạy: "Những gì con muốn người khác làm cho mình, hãy làm những điều đó cho họ", chúng ta cần phải có đông lực tình yêu của Chúa trong lòng thúc đẩy. Lời dạy của Chúa không gì khác hơn là Ngài muốn chúng ta cố tha thứ như chính mình muốn được thứ tha, cố giúp đỡ như chính mình muốn được giúp đỡ, cũng như hãy khen ngợi như chính mình muốn được ngợi khen, hãy cảm thông như chính mình muốn được thông cảm. Rõ ràng điều này sẽ đòi hỏi cuộc sống của chúng ta cần phải có nhiều hy sinh. Nó sẽ trở thành nguyên tắc chi phối đời sống chúng ta.

Khi giữ được nguyên tắc sống này thì tin chắc chúng ta sẽ trở thành một người mới và đời sống mới của mỗi người sẽ có một khởi sắc mới. Cũng thế, nếu tất cả mọi người đều sống được lời dạy này của Chúa Giêsu thì chúng ta có quyền hy vọng rằng thế giới sẽ thật là một thế giới mới, một thế giới của cảm thông, của chia sẻ và của tình thương. Amen.