Clock-Time

NGÀY 18-01-2016, THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT THỨ II MÙA THƯỜNG NIÊN C

Thứ Hai Sau Chúa Nhật Thứ Ii Mùa Thường Niên C

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô (Mc 2,18-22)

 
18 Bấy giờ các môn đệ ông Gioan và các người Pharisêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giêsu: "Tại sao các môn đệ ông Gioan và các môn đệ người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”19 Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được.20 Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó.21 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì như vậy, miếng vá mới đã vá vào sẽ kéo vải cũ, khiến chỗ rách lại càng rách thêm.22 Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu sẽ làm nứt bầu, thế là rượu cũng mất mà bầu cũng hư. Nhưng rượu mới, bầu cũng phải mới!”

SUY NIỆM

Qua đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu muốn lặp lại lời kêu gọi dấn thân trọn vẹn cho Nước Trời. Cách sống của Ngài hoàn toàn khác cách sống của các thầy Rabbi Do Thái và các môn đệ họ. Trong khi Gioan Tẩy Giả và các môn đệ của ông, cũng như những người biệt phái tuân giữ một số ngày ăn chay, thì Chúa Giêsu và môn đệ của Ngài lại tự miễn chước điều đó.

Vào thời Chúa Giêsu, việc ăn chay là một sinh hoạt trong việc giữ đạo quan trọng nhất của người Do Thái. Những người Do Thái đạo đức, chẳng hạn như các môn đệ của Gioan Tẩy Giả và các người biệt phái đều là những người giữ việc ăn chay. Nhưng ngoài ý nghĩa ăn chay là một hành động tôn giáo, việc làm này còn nhằm để cầu xin Đấng Mêsia mau đến. Cho nên, bao lâu Đấng Cứu Thế chưa đến, bấy lâu người Do Thái, mà nhất là những biệt phái và môn đệ Rabbi vẫn tiếp tục ăn chay. Trong khi đó, các môn đệ Chúa Giêsu không ăn chay bởi vì họ không còn phải chờ đợi nữa, họ đang sống thân mật với Đấng Cứu Thế.

Sau khi giải thích thái độ không giữ chay của các môn đệ, Chúa Giêsu mượn hình ảnh chiếc áo, bầu rượu là những hình ảnh rất quen thuộc trong đời thường để nói đến thái độ dứt khoát của những ai muốn làm môn đệ Ngài. Người ta không thể lấy vải mới vá áo cũ cũng không thể lấy rượu mới đổ vào bầu cũ. Điều đó muốn nói lên rằng, cần phải thay đổi nhận thức trong tâm hồn để chấp nhận giáo lý mới mẻ của Chúa. Mục đích của việc sống đạo là giúp chúng ta hướng về Chúa, và việc ăn chay cũng phải được đặt trong ý nghĩa này, ăn chay mà không gặp được Chúa thì không mang lại cho chúng ta ích lợi nào.

Qua hai thí dụ trên, Chúa Giêsu không có ý đề cao cái mới và kết án cái cũ hoặc ngược lại. Mà bài học Chúa Giêsu muốn đề ra thật rõ ràng: người môn đệ Chúa Giêsu cần phải có một chọn lựa dứt khoát: không thể vừa theo Chúa lại vừa tiếp tục nhìn lại phía sau; không thể làm môn đệ Chúa mà vẫn sống tinh thần ngược lại với tinh thần của Tin Mừng, ngược lại với cách sống của Chúa.

Trong cách sống hằng ngày, chắc hẵn có những lúc chúng ta bị lôi kéo chối bỏ căn tính Kitô của mình bởi những phản chứng tội lỗi và bởi những cạm bẫy của thế trần. Vì thế, xin Chúa nâng chúng ta đứng dậy để tiếp tục sống trọn vẹn những cam kết mà chúng ta đã hứa trong ngày chịu phép Rửa tội. Ước gì Chúa luôn là tất cả, luôn là sự chọn lựa cơ bản trong mọi lựa chọn của chúng ta. Amen.