Clock-Time

Ngày 19- 2-2016 Thứ Sáu Sau Chúa Nhật I Mùa Chay

40 ngày chay thánh là hành trình cần thiết để đi vào con đường thánh giá cùng với Thầy chí thánh Giêsu.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5, 20-26)


20 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:"Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 21 "Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

SUY NIỆM

Sau những ngày tết cổ truyền, chúng ta cần lấy lại thế quân bình của cuộc sống cả về thể lý lẫn tinh thần. Mùa chay đã bắt đầu từ hôm mùng 3 tết, đến nay đã trải qua một phần tư chặng đường của 40 ngày chay thánh. Hành trình cần thiết để đi vào con đường thánh giá cùng với Thầy chí thánh Giêsu. Hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta giữ chay với người từ 18 tuổi đến 65 tuổi ; và kiêng thịt với thanh thiếu niên từ 14 tuổi đến 17 tuổi. Hy vọng, việc giữ chay và kiêng thịt sẽ không dừng lại nơi Giáo luật mà đi sâu vào nội tâm của mỗi người. Ý nghĩa sâu xa là khổ chế tâm hồn trong suy nghĩ, lời nói và hành động, để nội tâm được tập luyện, được gọt giũa cách kỹ lưỡng, để chiến thắng tội lỗi và dục vọng của chính mình.

Sứ điệp Tin mừng Matthêu mời gọi chúng ta những điều cần suy gẫm sau đây:

- Nếu không sống công chính, thánh thiện hơn những luật sĩ và biệt phái, thì sẽ chẳng được vào Nước trời. Đây chính là lời cảnh báo, lời định đoạt và tiền định. Luật sĩ và biệt phái có lối sống sa hoa, phù phiếm, nhất là thói giả hình. Biết luật nhưng chẳng giữ luật, lại còn hay lấp liếm. Nói cách khác, nơi họ không có sự thật, không có Chúa Giêsu. Với cách sống như thế, Chúa Giêsu không bao giờ chấp nhận họ là thành viên của Nước Ngài.

- Sống thánh thiện, công chính còn thể hiện nơi việc tương quan tốt đối với tha nhân, nhìn nhận họ là một phần của cuộc sống mình, tôn trọng và tha thứ, chứ không xét đoán, không rủa xả, bới móc và bạo lực. Trong những giới luật căn bản của Giáo hội, mến Chúa, yêu người không bao giờ thay đổi. Ngược lại, nó được giải thích cách chính xác và thật sâu xa,  để giúp chúng ta hiểu biết rõ mà thực hành.

- Chúa Giêsu còn khích lệ việc giữ đạo cần đi vào chiều sâu của nội tâm. Nếu trên đường đi dâng lễ mà còn giữ mối bất hòa với tha nhân, thì việc phải làm trước tiên là giao hòa với anh em rồi mới đến dâng của lễ cho Chúa. Như vậy, dâng lễ chính là dâng tấm lòng tan nát khiêm cung, dâng chính những nỗi yếu đuối hư hèn của chúng ta để làm của lễ. Lễ toàn thiêu, lễ hy sinh cũng hết, lễ tiến lễ hương cũng chẳng còn, chẳng con nơi dâng của đầu mùa lên Chúa, để chúng con được Chúa xót thương. Chúng ta suy nghĩ hay tự vấn tâm xem mình đã làm gì với của lễ đem dâng ? Của lễ ấy có phải là tấm lòng chân thành, là tinh hoa của những chiến đấu thiêng liêng, những hoa trái của sự hy sinh và bác ái hay chỉ là hình thức bên ngoài, che dấu những ung nhọt bên trong?

Xin cho mỗi chúng ta biết dùng thời gian của mùa chay như là cơ hội thuận tiện, sau rốt để biến đổi cuộc sống, thay đổi suy nghĩ, hành động và cung cách đối xử với tha nhân, để những gì vất vả, khó nhọc