Clock-Time

Ngày 19-04-2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Tin mừng Ga 10, 22-30: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời...

THỨ BA  SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 10, 22-30)

22 Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông.23 Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn.24 Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết."25 Đức Giê-su đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.30 Tôi và Chúa Cha là một."

SUY NIỆM  

Giờ của Chúa Giêsu chưa tới, nên mọi sự đều không xảy ra như dân chúng mong đợi. Họ sốt ruột bởi vì cách mà họ mong chờ Đấng Messia thật quá ư đặc biệt. Chúa Giêsu chọn cách làm việc và hành động tiệm tiến để qua đó uốn nắn não trạng sai lệch của họ. Tuy nhiên, họ chẳng tin vào những gì Chúa Giêsu đã làm, ngược lại họ chống đối Ngài. Mối tương quan giữa Chúa Giêsu với dân chúng càng thêm xa cách, đặc biệt với hội đồng Do Thái, khó để tìm tiếng nói chung. Họ tìm cách làm rõ vai trò của Ngài. Họ cố gắng tìm hiểu tất cả mọi thứ thuộc về Ngài. Khi biết không thể trông mong gì vào Ngài, họ tìm cách loại trừ Ngài. Họ cảm thấy Chúa Giêsu cản trở và là mấu chốt những chia rẽ giữa họ với nhau. Cái mà họ muốn bảo vệ không còn là lề luật hay truyền thống Do thái giáo nữa mà là quyền lợi và chỗ đứng của họ trong xã hội Do thái. Thêm vào đó, cách thuyết giảng của Chúa Giêsu lại khiến họ có cơ sở để tin rằng Ngài muốn lật đổ họ để thiết lập trật tự mới trong Do thái với những lời thuyết giảng đầy tính cạnh tranh : Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một". Khi nghe Chúa Giêsu nói thế, họ có lý để nghĩ rằng Chúa Giêsu phạm thượng, đó là tội vô cùng đáng bị xử tử. Ý định giết Ngài Trở nên rõ hơn sau những bất đồng ý kiến này.

Trong đời sống đạo nhiều khi xảy ra tranh chấp và ghanh tương đố kị chỉ vì những lời nói nhỏ nhặt chứ không xuất phát từ những vấn đề lớn. Chính sự ích kỷ nhỏ nhen của mỗi chúng ta lại là cản trở đối với sự thăng tiến của anh chị em chúng ta trong đời sống đức tin. Hy vọng, chúng ta hãy gạt bỏ những chi li tính toán nhỏ nhặt để giúp nhau thăng tiến trên hành trình đến với Chúa và với nhau.

Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin và lòng mến cho chúng con, để chúng con biết xây dựng tình hiệp nhất bền vững theo khuôn mẫu của mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Amen.


GKGĐ Giáo phận Phú Cường