Clock-Time

Ngày 20- 2-2016 Thứ Bảy Sau Chúa Nhật I Mùa Chay

Từ bỏ cái tôi để không còn thấy mình là trung tâm, không còn cho mình là chủ mọi thứ, để nhìn thấy Chúa là trung tâm, là chủ, là số một của linh hồn mình.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5, 43-48)

 
43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

SUY NIỆM

Luật của Chúa Giêsu là luật tình yêu. Yêu đến tận cùng. Yêu người thân cận chưa đủ mà phải yêu kẻ thù. Yêu kẻ thù chưa đủ còn phải làm ơn cho họ, cái đáng nói nhất ở đây là cầu nguyện cho những kẻ ghét mình, những kẻ thù của mình. Chúng ta khó thực hiện bằng tự sức mình, vì thế, cần đến sự trợ giúp của Chúa, đến ân sủng của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu đã bảo: Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Từ bỏ cái tôi để không còn thấy mình là trung tâm, không còn cho mình là chủ mọi thứ, để nhìn thấy Chúa là trung tâm, là chủ, là số một của linh hồn mình.

Từ bỏ không dễ đâu! Nên Chúa bảo, từ bỏ là vác thập giá. Thập giá do đâu mà có? Do chính yếu đuối, chính mâu thuẫn và chính ích kỷ của mình mà có, nên thập giá đó là thập giá của chính mình tạo ra đấy.

Trở lại với điều cốt yếu chúng ta nói ở trên, Chúa Giêsu đòi hỏi mình yêu thương kẻ thù và làm ơn cho họ, thật quá khó, chứ không chỉ khó đơn thuần. Đôi khi, yêu chính bản thân chúng ta còn chưa thể yêu được lấy gì yêu kẻ khác. Chúa khuyên nhủ, hãy trở nên không trước mặt Chúa, thì mọi sự sẽ trở nên dễ cho anh em, vì sức mạnh của Chúa Giêsu được bộc lộ trong sự yếu đuối của chúng ta đấy. Từ bỏ cái tôi và yêu cái tôi trong cái nhìn của Chúa Giêsu trước rồi sẽ thấy tình yêu với anh em. Vì quả thật, chúng ta yếu đuối và bất toàn đến vậy mà Chúa vẫn yêu, vẫn tha thứ và vẫn quan tâm, thì đến lượt chúng ta, chúng ta cũng hãy tha thứ, bỏ qua cho anh chị em: Chúa chấp tội nào ai đứng vững được ru? Phải nói rõ rằng, chúng ta không thể tha thứ và yêu thương kẻ thù khi chúng ta thiếu Chúa Giêsu, ngược lại, nếu Chúa Giêsu hành động với mình; nếu Chúa Giêsu là thủ lĩnh hướng dẫn mình thì chúng ta thấy mọi sự đều có thể.