Clock-Time

NGÀY 21-03-2016 THỨ HAI TUẦN THÁNH

Thứ hai tuần thánh, nhìn vào Chúa Giêsu: Nơi đây, chúng ta chiêm ngắm khung cảnh tại nhà Matta, Maria và Lazorô.

THỨ HAI TUẦN THÁNH

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 12, 1-11)

1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô ở. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết.2 Ở đó, người ta dọn bữa ăn tối thết đãi Đức Giê-su; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người.3 Cô Ma-ri-a lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giê-su, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực mùi thơm.4 Một trong các môn đệ của Đức Giê-su là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói:5 "Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo? "6 Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp: y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung.7 Đức Giê-su nói: "Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này là có ý dành cho ngày mai táng Thầy.8 Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có; còn Thầy, anh em không có mãi đâu." 9 Một đám đông người Do-thái biết Đức Giê-su đang ở đó. Họ tuôn đến, không phải chỉ vì Đức Giê-su, nhưng còn để nhìn thấy anh La-da-rô, kẻ đã được Người cho sống lại từ cõi chết.10 Các thượng tế mới quyết định giết cả anh La-da-rô nữa,11 vì tại anh mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giê-su.

SUY NIỆM

Trong bối cảnh của tuần thánh, tất cả các Tin mừng, nhất là Gioan, dẫn đưa chúng ta tiến gần hơn với những cuộc đối đầu ngay trong chính nội bộ Tông đồ của Chúa Giêsu. Một Giuđa Iscario, được bầu làm quản lý, nhưng luôn là nguyên nhân của những vấn đề về xích mích, về tranh luận. Trong Tin mừng hôm nay, vị tông đồ này cũng gây bão với những lời lẽ hết sức táo bạo. Ngay lập tức, ông bị mọi người phản biện kịch liệt.

Nhìn vào Chúa Giêsu: Nơi đây, chúng ta chiêm ngắm khung cảnh tại nhà Matta, Maria và Lazorô. Đây là gia đình tương đối khá giả mà Chúa Giêsu quen biết và thân thiết, nên Ngài thường chọn nơi đây là nơi dừng chân và nghỉ ngơi. Chúa Giêsu đến lần này có phần khác so với những lần trước. Bởi đây có thể là lần gặp sau rốt của Ngài với gia đình này. Trong tương quan thân thiết vậy, nên Chúa Giêsu cũng muốn nói lời chào trước khi lên Giêrusalem chịu tử nạn. Đang khi ngồi trò truyện, thì Maria lấy cân dầu thơm cam tùng, thuộc loại hảo hạng để xức chân Chúa, rồi lấy tóc mình mà lau. Giuđa cảm thấy tiếc và sốt ruột nên bảo: Sao không mang dầu này bán đi lấy tiền mà cho người nghèo. Gioan giải thích rằng, y nói vậy không phải lo cho người nghèo, nhưng vì y được giao giữ túi tiền, nên thường hay bớt xén để bỏ túi riêng. Đây không phải là vấn đề thời đại này sao? Thời nay đâu thiếu những con sâu làm rầu nồi canh. Nạn tham nhũng khắp nơi?

Chúa Giêsu trả lời, người nghèo thì anh em luôn có bên cạnh, còn Thầy thì chẳng có mãi đâu. Hãy cứ để chị ấy làm việc cho ngày an táng Thầy. Đây vừa là lời nhắc nhở cho các môn đệ: chọn Chúa hay chọn công việc của Chúa?

Nhìn vào Giuđa Iscariô: Thật là một con người nhiều mưu mô, xảo quyệt. Công việc ông làm đáng lý là cơ hội tốt giúp ông điều chỉnh tấm lòng mình, sửa chữa thói ích kỷ và vụ lợi của ông. Nhưng không! Ông đã bị che mắt bởi lòng tham, thói đời và cạm bẫy của thế gian lấn át, khiến ông chẳng còn nhìn thấy sự công chính, thánh thiện, và nhất là mất đi căn tính tông đồ của mình. Chúng ta thì sao?

Nhìn vào Lazarô, người được phúc sống lại từ cõi chết: Ông này là em ruột của bà Matta và Maria, là bạn thân của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã khóc khi nghe anh ta chết và đã cho phục sinh anh ta. Vì anh ta là nhân chứng thế giá của Chúa Giêsu nên cũng bị liệt vào hàng sẽ bị trừ khử một lần nữa cùng với Chúa Giêsu. Theo Chúa, chúng ta có sẵn sàng vì Chúa mà chịu người đời loại trừ không?

Nhìn vào các tông đồ khác: Có thể đây là bài học quý giá cho các ông. Các ông chưa hiểu việc gì sẽ xảy đến, chỉ biết những gì Thầy nói hôm nay tiên báo một điều gì đó trọng đại sắp xảy đến. Vì thế, tâm trạng của các ông có vẻ ưu tư, lo lắng. Các ông nhận ra hai từ “theo Thầy” sắp được giải đáp, mà ý nghĩa của nó gắn chặt với cuộc đời của Thầy và số mệnh của các ông. Chúng ta theo Chúa như thế nào?
Xin cho cuộc đời Chúa Cứu Thế soi sáng và hướng dẫn cuộc đời dương thế của chúng con, để chúng con can đảm bước vào con đường của Chúa như Chúa mời gọi: Hãy từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo Ta. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường