Clock-Time

Ngày 21-04-2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Tin mừng Ga 13: 16-20: "Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi"...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 13: 16-20)

16 Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.17 Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em!18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.19 Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy Hằng Hữu.20 Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy." 21 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy."22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai.23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su.24 Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem Thầy muốn nói về ai? "25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: "Thưa Thầy, ai vậy? "26 Đức Giê-su trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy." Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt.27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi! "28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế.29 Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo.30 Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.

SUY NIỆM  

Có những nghi hoặc giữa các Tông đồ về sứ vụ Chúa Giêsu trao ban : các tông đồ nhạy cảm với cách người ta đón nhận Tin mừng do các ông loan báo. Chúa Giêsu hiểu được điều này nên Ngài trấn an các Tông đồ để các ông an tâm thi hành sứ vụ được trao ban. Chúa Giêsu khẳng định : “Tôi tớ không trọng hơn chủ, kẻ được sai không trọng hơn Đấng đã sai mình”. Nếu người ta đón tiếp các con, là đón tiếp Thầy, mà ai đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Như thế, các ông cần xác định rõ hai điều :

- Một là, các ông không tự mình trở thành ngôn sứ nếu không có Đấng sai mình đi.

- Hai là, các ông không làm việc nhân danh bản thân mình mà thi hành sứ vụ nhân danh Đấng đã sai mình.

Từ hai điều này, chúng ta có thể rút ra kết luận thế này : các ông cần loại trừ khỏi bản thân áp lực về sự thành bại. Quan trọng, các ông làm việc theo ý Chúa hay theo ý mình? Sự thành bại không do mình muốn mà còn tuỳ vào ơn Chúa và cách chúng ta tiếp cận và cộng tác với ơn Chúa. Tâm thức của người môn đệ là chu toàn những gì cần phải làm và khi đã làm hết khả năng rồi chúng ta hiểu rằng : Con là tôi tớ vô dụng, con chỉ làm công việc mà con nên làm. Trước ơn Chúa, có khiêm tốn thì mới hiểu được đâu là ý Chúa, đâu là ý mình. Có đắm mình trong cầu nguyện mới nhận ra ý của Đấng đã sai mình.

Thời nay, con người không còn xem trọng linh mục, tu sĩ chỉ biết ăn trên ngồi trước ; người ta mong chờ một sự nhập cuộc thật sự từ phía các mục tử và tu sĩ trong việc tìm kiếm Chúa nơi tha nhân ; ngươi ta cũng hy vọng cảm nếm những gương sáng từ phía các ngài hơn là chỉ nghe những lời nói giỏi từ các ngài. Tâm thức của thời đại là cần những chứng nhân thánh thiện hơn là cần thầy giảng uyên bác. Chính vì thế, người môn đệ đươc sai đi phải minh chứng hình ảnh của Đấng đã sai mình, nghĩa là họ được mời gọi luôn ứng trực trong cầu nguyện để họ được thánh hoá, biến đổi và nên đồng thừa tự với Đức Kitô như là In Persona Christi. Trong bối cảnh vừa là thách đố vừa là lời mời gọi khẩn cấp, người môn đệ Chúa Kitô luôn có tâm thức về cách sống và hành động như Chúa Kitô : Ở giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian.
Xin cho mỗi Kitô hữu ý thức đời sống đạo hôm nay là một sự dấn thân liên lỉ cho sự thật, cho tình yêu của Chúa giữa muôn dân, để tất cả chúng ta không ảo tưởng nhưng luôn chân thành cộng tác với ơn Chúa mà chu toàn bổn phận Chúa trao.


GKGĐ Giáo phận Phú Cường