Clock-Time

Ngày 22- 2-2016 Thứ Hai Sau Chúa Nhật II Mùa Chay

“Người ta bảo Con Người là ai”, đó là câu hỏi dành cho dư luận. “còn anh em, anh em bảo Thầy là ai”, đây là câu hỏi dành cho người môn đệ, người đang theo Chúa Giêsu.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu  (Mt 16,13-19)

 
13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? "14 Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? "16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."17 Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy."

SUY NIỆM

“Người ta bảo Con Người là ai”, đó là câu hỏi dành cho dư luận. “còn anh em, anh em bảo Thầy là ai”, đây là câu hỏi dành cho người môn đệ, người đang theo Chúa Giêsu.

Ngày hôm nay, chúng ta có xu hướng truyền giáo bằng cách nói về Chúa cho người khác. Đó là cách truyền giáo cổ điển, nói thật hay và lôi cuốn, nói như một thứ triết lý cao siêu và đầy lý luận, nói như thể là một học thuyết rất tốt. Cách truyền giáo đó đã thành công trong một thời kỳ mà điều kiện thông tin còn khó khăn. Trong thời đại internet toàn cầu và bùng nổ thông tin nhanh chóng, truy cứu thông tin mau lẹ, thời của nghe nhìn, có lẽ việc chúng ta nói về Chúa như một Đấng từ bên trên và bên ngoài chúng ta trở nên khó khăn hơn nhiều. Đức Phaolô VI nói rằng thời đại này cần chứng nhân hơn là thầy dạy.

Câu hỏi của Chúa Giêsu rất rõ ràng đối với các môn đệ. Chuyện người ta nói về Người thế này thế kia chắc là họ đã nghe. Điều mà chúng ta nghe thấy người ta nói gì nó chưa phải là hiểu biết và cảm thấu của chúng ta. Điều mà Chúa nhấn mạnh và yêu cầu là anh em đã theo Thầy, anh em cảm nhận về thầy thế nào, Thầy là ai đối với anh em. Xác định này không dừng lại ở lý trí của những hiểu biết mang tính kiến thức, mà xác định đó hướng đến cùng đích là người môn đệ phải nên giống Thầy về mọi phương diện. Tuyên xưng Thầy là Đấng Kitô, có nghĩa là cuộc đời môn đệ phải nên giống Chúa Kitô. Đức Bênêndictô XVI bảo rằng khi nói tối tin, có nghĩa là tôi để Chúa ở trong tôi, để cho Ngài làm chủ. Chúng ta sống không phải cho chúng ta nữa mà là chúng ta sống trong Chúa và Ngài ở torng chúng ta. Như Chúa Giêsu và Cha là Một. Kitô hữu ngày nay sống đạo và nói về Chúa không phải như một thứ lý thuyết cao siêu, mà phải sống như thể Chúa hoàn toàn làm chủ mình. Không phải là nói về Chúa nữa mà là Chúa nói và sống trong chúng ta.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tuyên xưng Chúa là Đấng Kitô, nhưng cũng xin cho chúng con biết sống như đấng kitô. Amen.