Clock-Time

Ngày 22-03-2016 Thứ Ba Tuần Thánh

Trong những ngày Tuần Thánh này, chúng ta tập trung chiêm ngắm Chúa Giêsu, mà đỉnh cao là cuộc thương khó của Người. tuy nhiên, chỉ chiêm ngắm Chúa mà không nhìn rộng ra...

THỨ BA TUẦN THÁNH


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo ThánhGioan (Ga 13, 21-33. 36-38)

21 Nói xong, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy."22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai.23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su.24 Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem Thầy muốn nói về ai? "25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: "Thưa Thầy, ai vậy? "26 Đức Giê-su trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy." Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt.27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi! "28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế.29 Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo.30 Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.

31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. 36 Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy? " Đức Giê-su trả lời: "Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo."37 Ông Phê-rô thưa: "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy! "38 Đức Giê-su đáp: "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.

SUY NIỆM

Trong những ngày Tuần Thánh này, chúng ta tập trung chiêm ngắm Chúa Giêsu, mà đỉnh cao là cuộc thương khó của Người. tuy nhiên, chỉ chiêm ngắm Chúa mà không nhìn rộng ra hoàn cảnh của cuộc thương khó, chúng ta sẽ không nhận thấy khuôn mặt chúng ta tham gia vào cuộc thương khó đó.

Ngày hôm nay, Tin Mừng Gioan tiết lộ cho chúng ta biết bí mật về kẻ phản bội Giuda. Trong một đoạn ngắn, đầy ắp các chi tiết, diễn tả nhiều tâm trạng khác nhau của từng người càng chứng tỏ cái giờ phút cứu độ quyết định của Chúa Giêsu diễn ra trong cảnh ồn ào nhất, nhưng chỉ có những người theo Chúa cho đến cùng mới nhận ra?

Đêm tiệc ly, chỉ còn vài giờ nữa Con Người sẽ bị nộp, Chúa Giêsu với tâm hồn xao xuyến. Ngài lo lắng cho các môn đệ. Giuda sẽ nộp Ngài, Phêrô sẽ chối Chúa, các môn đệ khác thì bỏ chạy thoát thân… trong khi đó, vì tiết lộ của Thầy, các môn đệ phân vân tự hỏi “tôi có phải là kẻ sẽ nộp Thầy không?”. Câu hỏi ấy vẫn treo lơ lửng cho đến khi Thầy tiết lộ rõ ràng danh tính của kẻ phản bội, cả kẻ sẽ chối Thầy. Cảm giác phân vân đến nghi ngờ, từ nghi ngờ đến tự mãn đang diễn ra trong lòng các tông đồ, càng làm cho lòng trí họ rối bời, không biết rồi thầy trò sẽ thế nào.

Suy niệm đoạn tin mừng này, chúng ta có nhìn thấy chúng ta đang cùng Chúa trong bữa tiệc ly không? Cùng tham dự trong bữa tiệc ly, nhưng Giuda lại có ý đồ riêng nộp Thầy. Cùng tham dự trong một cộng đoàn, nhưng chúng ta tự tách riêng mình ra chỉ vì chúng ta không hoà hợp với ai cả, vì chúng ta là riêng, là một, là duy nhất. Chúng ta không xây dựng mà chỉ thích đập phá, không cộng tác để xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất, chúng ta không cần lắng nghe ý kiến của ai vì chúng ta có ý đồ, có dụng ý riêng cho lợi ích của chính mình chứ không phải vì ích chung. Chúng ta cũng có thể là Phêrô, mạnh mẽ hùng hồn nhưng duy ý chí, cậy sức mình, không hiểu được bối cảnh và thời cuộc. Chúa cảnh báo nhưng chúng ta chẳng màng tới. Còn những người khác thì sao? Họ ở trong nhưng như dừng ngoài, họ diện diện mà không dám có chính kiến, họ thích âm thầm nhưng lại mất hút vì sợ sệt, vì không dám sống cho lý tưởng, cho mục đích chung.

Lạy Chúa, quá nhiều điều để chúng con suy niệm hôm nay. Xin Chúa cho chúng con hiểu được ý muốn của Chúa, muốn con phải làm gì, xin chỉ cho con để con sống đẹp lòng Chúa. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường