Clock-Time

Ngày 23- 2-2016 Thứ Ba Sau Chúa Nhật II Mùa Chay

Lạy Chúa, lời cảnh báo của Chúa làm cho chúng con giật mình. Xin Chúa cho chúng con hằng ngày biết sống thật và sống đúng những gì Chúa dạy chúng con.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23, 1-12)

 
1 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng:2 "Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài.6 Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,7 ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi". 8 "Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là "ráp-bi", vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

SUY NIỆM

Nhà viết kịch Lưu Quang Vũ khi còn sống ông từng viết rằng: “chúng ta đã sống qua các thời kỳ Đồ Đá, Đồ Đồng, Đồ Sắt. Còn bây giờ thì chúng ta đang sống giữa thời kỳ: toàn đồ đểu”. Quay quắt với những biến chứng của xã hội, khắc khoải về chân giá trị của con người, nhà biên kịch này đã để lại cho đời nhiều tư tưởng ngày nay vẫn còn nặng ưu tư.

Chúng ta cứ nhìn vào thực trạng xã hội ngày nay và cùng suy nghĩ về chữ “đồ đểu” của Lưu Quang Vũ để cùng nhau suy nghĩ về Lời của Chúa Giêsu nói với chúng ta hôm nay. Có bao giờ bạn dạy người khác điều tốt nhưng bạn lại không làm điều bạn dạy người khác chưa? Đó là nói một đàng làm một nẻo. Đó là cách sống khoa trương của xã hội hôm nay, trương lên những biểu ngữ, băng rôn hay ho lắm, nhưng chỉ là trưng bày thôi, còn thực trạng thì tệ hại vô cùng. Có bao giờ bạn tự hỏi tai sao như vậy? Ai trong chúng ta cũng thích hình thức, chuộng hình thức và nhiều khi cũng sống hình thức, vì đơn giản nó là cái bên ngoài che đậy con người thật của chúng ta. Nhiều khi chúng ta cũng ưa đưa ra những bài học hay ho dạy dỗ người khác, thích sống trong vẻ đạo mạo của một lãnh đạo, thích khoác lên mình vẻ uy nghi của một người có quyền… nhưng chúng ta lại quên mất mình dạy người khác thì mình phải thực hành, mình đạo mạo thì bên trong mình phải đạo đức, mình uy nghi cao thượng thì bên trong mình là người biết phục vụ và sống giá trị chân thật. Chúa Giêsu nói rằng chúng ta chỉ có một thầy mà thôi. Và chúng ta nói và làm điều gì là để trở nên giống Chúa Giêsu về mọi phương diện. Lời rao giảng của chúng ta không đạt hiệu quả bởi chúng ta không sống thật.

Lạy Chúa, lời cảnh báo của Chúa làm cho chúng con giật mình. Xin Chúa cho chúng con hằng ngày biết sống thật và sống đúng những gì Chúa dạy chúng con. Amen.