Clock-Time

Ngày 23-03-2016 Thứ Tư Tuần Thánh

Tin mừng Mt 26, 14-25, Giuda được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong những ngày Tuần Thánh này. Các Tin mừng nói rõ Giuda là kẻ phản bội vì ham tiền.

THỨ TƯ

TUẦN THÁNH

 

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêu (Mt 26,14-25)

14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế15 mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu." Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? "18 Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: "Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy."19 Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.20 Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ.21 Đang bữa ăn, Người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy."22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao? "23 Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn! "25 Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: "Ráp-bi, chẳng lẽ con sao? " Người trả lời: "Chính anh nói đó!

SUY NIỆM

Tên Giuda được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong những ngày Tuần Thánh này. Các Tin mừng nói rõ Giuda là kẻ phản bội vì ham tiền. Giuda  đã được Chúa nói cho biết về sự phản bội của ông, nhưng chúng ta thấy ông vẫn không từ bỏ con đường chọn lựa. Các nhà chủ giải Thánh Kinh còn nói về âm mưu chính trị của Giuda, việc bán Chúa Giêsu với giá rẻ mạt cho các Thượng tế Do thái nhằm để gây sức ép để Chúa thể hiện vai trò Messia, đó là hy vọng của nhiều người Do Thái trong một điều kiện lịch sử cấp bách. Chú giải này hợp lý vì chúng ta biết sau khi Chúa Giêsu bị nộp, bị hành hạ, đánh đòn, và chứng kiến sự tàn ác của người Do thái dành cho Chúa, ông đã đem tiền trả lại cho các thượng tế và đi treo cổ chết. Ông đã chờ đợi giây phút đấng Mesia đầy uy nghi thể hiện quyền năng nhưng ông không thấy. và ông đã thất vọng tốt cùng.

Dù là vì ham tiền, hay là vì âm mưu chính trị, hay vì một ý riêng nào của Giuda, ở đây chúng ta nhận thấy rằng Chúa có con đường của Ngài, và con đường cứu độ không phải là con đường Giuda muốn, không phải là con đường con người vạch ra. Con đường Chúa có đi thế nào, chúng ta có hiểu hay không thì con đường ấy vẫn là con đường cứu độ, con đường dẫn ta đến sự sống. Điều quan trọng là chúng ta đi theo con đường của Chúa, sống ký thác đời chúng ta cho Ngài. Những người độc tài, những người đầy tham vọng và những ai sống theo ý riêng mình, không thể đi theo con đường ấy vì đơn giản họ đi con đường của Giuda, con đường của tham vọng và đầy mưu mô.  

Lạy Chúa, tội lỗi của chúng con thật quá nhiều, vì hằng ngày, chúng con vẫn thích sống theo ý riêng của con mà không sống theo ý Chúa. Xin cho chúng con biết sống theo ý Chúa, đi trên con đường của Ngài, con đường đó mới dẫn chúng con đến sự sống trường sinh. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường