Clock-Time

Ngày 23-4-2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật IV Phục Sinh

Tin mừng Ga 14: 7-14: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY  SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

 


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 14: 7-14)

7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người." 8 Ông Phi-líp-phê nói: "Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện."9 Đức Giê-su trả lời: "Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: "Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha"?10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.


SUY NIỆM  

Nhận biết Thiên Chúa, có thể chăng?

Với lý trí thông thường, chúng ta nhận thức thực tại và các vấn đề nhờ vào lý trí tự nhiên. Tuy nhiên, khi nhận biết Thiên Chúa qua mạc khải của Chúa Giêsu, chúng ta còn phải nhờ vào lý trí siêu nhiên. Hoà quyện giữa tự nhiên để chúng ta mở ra với huyền nhiệm, hoà quyện giữa siêu nhiên để chúng ta mở ra với Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong một thông điệp nổi tiếng Fides et Ratio đã nói rằng Đức tin như đôi cánh nâng lý trí chúng ta lên với Thực tại, Đó là nhận biết Thiên Chúa.

Thật vậy, điều mà Philipphe nói với Chúa Giêsu, đó là thao thức và băn khoăn của một kiếp người. “Xin cho con biết Cha”. Đó cũng chính là điều mà Thánh Augustinô đã khắc khoải một đời: “xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”. Chúng ta phần lớn đều là vô minh, vì không thông tuệ nên nhận thức chúng ta bị giới hạn nơi các hiện tượng. Khoa học thực nghiệm ngày hôm nay càng đưa dẫn con người chúng ta không thể đi xa hơn những gì chúng ta có thể nhìn thấy bằng con mắt của chính chúng ta. Nhận biết Cha, thuộc về siêu nhiên, là điều khó khăn nếu lý trí chúng ta không được đôi cánh đức tin nâng đỡ. Phải tin để hiểu và cũng phải hiểu để tin. Tính cách song hành đó giúp lý trí giới hạn của chúng ta vượt qua biên cương của nhận thức lý tính, và nhờ đó mà mở ra chân trời vô hạn mênh mông của siêu hình.

Chúa Giêsu đã nói với Philipphê và các tông đồ, và cũng nói với chúng ta hiện nay, “Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao?”. Đó đúng là lời giải thích dễ hiểu. Muốn vươn đến thực tại xa hơn, người ta cần phải thông tuệ những gì gần hơn. Niềm tin với sự soi sáng của lý trí, Đấng là Đường và là Sự Thật sẽ mở cho chúng ta đi vào Sự Sống nhờ vào việc chúng ta nhận biết Chúa Giêsu, Đấng nên xác phàm và cư ngụ giữa chúng ta, Đấng là Ngôi Lời đã nên Con Người.

Lạy Chúa, mỗi ngày xin cho con biết khám phá sâu xa hơn nữa đức tin chúng con đón nhận được, để nhờ đó chúng con nhận biết được Thiên Chúa Ba ngôi chí thánh Đấng con tôn thờ. Amen.   


GKG Đ Giáo phận Phú Cường