Clock-Time

Ngày 24-01-2016, Chúa Nhật III Thường Niên Năm C

Gần đây trên mạng xã hội, có loan truyền bức thư của một sinh viên Công giáo

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,1-4; 4,14-21)

 
1- 1 Thưa ngài Thêôphilô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta.2 Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta.3 Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài,4 mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.

4- 14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận.15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.16 Rồi Đức Giêsu đến Nadarét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sabát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân của Chúa. 20 Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”.

SUY NIỆM

Gần đây trên mạng xã hội, có loan truyền bức thư của một sinh viên Công giáo, phản biện lại vài vấn đề của một giáo sư dạy ở đại học văn hoá, khi bà ta nói về một vài vấn đề liên quan đến công giáo. Thứ nhất là liên quan đến lịch sử, bà bảo rằng, các nhà truyền giáo phương Tây dẫn đường để Pháp vào Việt Nam và đô hộ trăm năm. Rồi bà còn lầm lẫn Cha Đắc Lộ (Thế kỷ XVI) với thời Constantin (Đầu thế kỷ IV), ngài là nhà truyền giáo vĩ đại, không chỉ đối với Hội Thánh tại Việt Nam mà còn cả với đất nước Việt, khi ngài có công biên soạn, phát minh ra chữ quốc ngữ ta dùng ngày nay. Và bà còn bảo Chúa Giêsu kết hôn với Maria madalena, v.v.

Anh sinh viên Công giáo tham gia một lớp học của bà, khi nghe bà giảng về các vấn đề này, anh đã phản biện bằng cách viết thư cho bà. Và anh trình bày lại các vấn đề trên dưới góc độ lịch sử, tôn giáo và cả đức tin nữa.

Câu chuyện đương thời cho chúng ta liên tưởng đến điều mà thánh Luca trình bày trong đoạn Tin Mừng hôm nay. Dưới góc độ lịch sử, mà lịch sử là chân thật, không bịa đặt, không bóp méo, không viết theo ý thức hệ, v.v. Lịch sử đó gắn liền với thời gian và xác đáng để trình bày về một sự kiện liên quan đến một con người: đó là Chúa Giêsu. “Sau khi đã cẩn thận tra cứ đầu đuôi mọi sự”. Tin Mừng vì thế, không chỉ là trình bày lại những giáo huấn của Chúa Giêsu được sưu tập lại mà còn phản ánh con người và lịch sử của Chúa Giêsu và thời đại của Ngài. Chúa Giêsu đến không phải là một huyền thoại hay chỉ là một con người giả tưởng, mà là một Đấng loan truyền về “Năm hồng ân của Thiên Chúa”. Tiếc thay, ngày hôm nay, trong một thế giới rộng mở với tri thức, với lịch sử văn minh và cả tôn giáo, mà vẫn còn những ý thức hệ sẵn sàng chà đạp và bóp méo những vấn đề tôn giáo để phục vụ cho một chủ thuyết hay một ý thực hệ nào đó.

Lạy Chúa, xin cho chúng con năng học hiểu về Thánh Kinh, về giáo lý của Chúa cho sâu xa, để chúng con có khả năng đối thoại với thế giới hôm nay. Amen.