Clock-Time

Ngày 25-04-2016: Thứ Hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Tin mừng Mc 16: 15-20: ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ HAI  SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

 
KỶ NIỆM CUNG HIẾN NHÀ THỜ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG

THÁNH MARCÔ THÁNH SỬ 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Maccô (Mc 16: 15-20)

15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.16 "Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy."17 Bấy giờ vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giê-su hỏi nhau: "Người muốn nói gì khi bảo chúng ta: "Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy" và "Thầy đến cùng Chúa Cha"? "18 Vậy các ông nói: ""Ít lâu nữa" nghĩa là gì? Chúng ta không hiểu Người nói gì! "19 Đức Giê-su biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông: "Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói: "Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy".20 Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.


SUY NIỆM

Thánh Mác-cô hăng say cộng tác với thánh Ba-na-ba, với thánh Phaolô, và nhất là với thánh Phêrô trong công việc truyền giáo. Ngài đã góp nhặt những bài giảng giáo lý của thánh Phêrô tại Rôma để chép cuốn Tin Mừng thứ Hai mang tên Ngài.

Nhắc đến thánh Mác-cô, người ta nghĩ ngay đến công trình của Ngài: Tin Mừng theo thánh Mác-cô. Những ngày tháng theo thánh Phêrô đi rao giảng Tin Mừng, được Ngài ghi chép để truyền lại, để thúc bách chúng ta theo gương các ngài, mà cộng tác vào công việc rao giảng Tin Mừng Nước Trời.

Mỗi loài Chúa dựng nên, đều có một ý nghĩa cho môi trường nó hiện diện, dù đó chỉ là một ngọn cỏ, lá cây tầm thường.

Con người là kiệt tác của công trình Chúa. Vậy mỗi người chúng ta có ý thức về ý nghĩa đời mình phải như thế nào không? Có những người đã sống mỗi giây phút thật đẹp. Đẹp cho đời và đẹp cho cả Nước Trời. Trái lại, có những người sống làm hại, làm ô nhiễm cho môi trường họ sống. Phải làm gì cho đời mỗi người  chúng ta trở nên đẹp, quý giá, đáng trân trọng? Tin Mừng thánh Mác-cô cho chúng ta biết phải làm gì. Đó là làm theo lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Có bao giờ chúng ta nghiêm chỉnh đặt chương trình hành động cho mình, cho gia đình trước lời mời gọi này không? Đây không phải là chuyện tùy ý, mà là một trọng trách, là ý nghĩa của đời mỗi người chúng ta. Không ý thức mà chu toàn, là sống không đẹp một đời, là sống thừa, sống làm hại cho chính mình và cho môi trường chung quanh.

Người tin nơi Chúa mà hành động, họ sẽ đem lại cho thế gian những điều tốt lành.  Họ trừ được quỉ, nói được những tiếng mới lạ. Trừ được ma quỉ, là đem lại phúc lộc cho người, là cất đi những nguyên cớ gây bất hạnh cho anh em. Đó không phải là điều đáng ngưỡng mộ sao!

Lạy Chúa, các Tông đồ của Chúa đã thực thi lệnh truyền Chúa một cách tốt đẹp. Nhờ đó mà chúng con hôm nay được nhận biết Chúa. Xin giúp chúng con biết noi gương các ngài, ý thức trách nhiệm rao giảng Tin Mừng, như một bổn phận quan trọng nhất trong đời. Amen.


GKG
Đ Giáo phận Phú Cường