Clock-Time

Ngày 26-04-2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh năm C

Tin mừng Ga 14: 27-31: Nhưng sự bình an lớn lao nhất đó là sự bình an của Chúa Thánh Thần, là sự bình an tương quan đến Thiên Chúa. Chúa Giêsu gọi những người xây dựng bình an là con cái nước trời...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA  SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 14: 27-31a)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy. Nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy". Đó là lời Chúa

SUY NIỆM  

THẦY BAN BÌNH AN CỦA THẦY

Ai trong chúng ta cũng thấy cần được bình an yên ổn hơn cả cơm ăn, áo mặc. Bình an còn có nghĩa là một tình trạng mạnh khỏe cả xác lẫn hồn. Cho nên chúc bình an là chúc cho được khang an đôi phần như thế. Bình an còn có nghĩa là sự sung mãn đầy đủ như ý muốn (Stk 43,25. Qa 18,6). Bình an đối với dân Do thái cũng có nghĩa là yên ổn làm ăn, vì dân Do thái là dân hay giao tranh, nên bình an được coi là bổng lộc Giavê thưởng cho lòng trung tín (Lev 26,6).

Nhưng sự bình an lớn lao nhất đó là sự bình an của Chúa Thánh Thần, là sự bình an tương quan đến Thiên Chúa. Chúa Giêsu gọi những người xây dựng  bình an là con cái nước trời (Mt 5,9). Chúa chúc bình an cho người có lòng ngay lành dưới thế (Lc 2,14). Sau nữa sự bình an Chúa Thánh Thần mang đến là chính ơn cứu rỗi (Gio 14,27. Col 1,20. Eph 4,14). Phúc âm hay lời Chúa cũng được gọi là “Tin Mừng bình an” (Sđcv 10,36). Đấy là bình an của Chúa.

Bình an của Chúa là gì ? Thưa là thứ bình an bắt nguồn từ chính Ngài. Bình an trước hết là bình an với Chúa, là sống công chính trước mặt Ngài, là sống giới luật của Ngài, có Ngài trong đời sống của mình các Ngài làm chủ đời mình. Bình an đối với Chúa chính là hoà với Ngài và sống một đời sống vâng ý Ngài.

Bình an đây còn hiểu là bình an với anh em mình làm hòa với nhau. Hơn bao giờ hết người ta mong bình an, người ta kêu gọi sự hoà thuận giữa người và người mà căn bản vẫn là từ lòng mình. Mình có bình an thì mới có thể đem biếu, đem chia sẻ được. Sự bình an bắt đầu từ lòng mình.

Như vậy liệu chúng ta đã có sự bình an như thế chưa ? Liệu chúng ta có được sự bình an của Chúa Giêsu, Đấng đã hoàn toàn tin thác vào Thiên Chúa trong giây phút hấp hối “Lạy Cha con phó linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46) ? Liệu chúng ta có được sự bình an của cụ già Simêon trong cảnh tuổi đời gần đất xa trời vừa ẳm bế hài Nhi vừa xin “cho tôi tớ ra đi bình an”. Tv 22 nói: “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì... dầu qua thung lũng âm u tôi chẳng sợ nguy hiểm vì có Chúa ở cùng tôi”

- Thánh Giop ngồi giũa đống phân tro với thân xác nhầy nhụa phong hủi, ông vẫn bình an tạ ơn Chúa.

Trong trận lụt Hồng Thủy, những trận mưa nước kinh hồn giáng xuống trên sự rối loạn của tạo vật lúc ấy, trong khi mọi tạo vật lúc ấy phải chịu cảnh rối loạn cực kỳ sợ hãi về tinh thần  và của cải, thì Noe ung dung an nghỉ trong một chiếc tàu mong manh cùng với gia đình, đoàn vật (Stk 6,1-9).

Lạy Chúa, xin ban bình an cho chúng con. Xin cho chúng con luôn tìm bình an nơi Chúa, và chiếu tỏa bình an đến cho những người chung quanh..

GKG
Đ Giáo phận Phú Cường