Clock-Time

NGÀY 28-01-2016, THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM C

"Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường?...
THÁNH TÔMA AQUINÔ, LINH MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH.
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô (Mc 4, 21-25)

21 Người nói với các ông: "Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?22 Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng.23 Ai có tai nghe thì nghe!” 24 Người nói với các ông: "Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.25 Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất”.

SUY NIỆM

Thi hào Tagore có kể câu truyện ngụ ngôn như sau: Có một người hành khất nọ ngồi bên vệ đường. Hôm ấy, đức vua ngự giá đi ngang qua. Người hành khất cố lê lết đến cổng làng, ngồi đó và nhủ thầm: "Ðây là dịp may hiếm có, tôi sẽ xin đức vua bố thí cho tôi".

Từ xa, khi thấy xe đức vua, người hành khất đã vẫy tay chào. Nhưng không ai ngờ, khi xe dừng lại, vua chẳng cho gì mà còn giơ tay xin người hành khất bố thí. Người hành khất liền đưa tay vào cái bị, lấy ra một nắm thóc và đặt vào bàn tay vua một hạt thóc. Ðức vua cám ơn, rồi tặng lại một món quà nhỏ bỏ vào cái bị ấy. Khi về đến nhà, người hành khất mở bị ra, thì thấy giữa những hạt thóc một hạt kim cương sáng ngời. Lúc đó, người hành khất mới hối tiếc: "Phải chi ta cho đức vua cả bị thóc này, thì ta đã được cả một bị kim cương".

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng nói với chúng ta rằng: "Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa…”. Người hành khất vì lòng tham, chỉ nghĩ đến việc xin được bố thí, nên khi bất ngờ bị đức vua xin bố thí ngược lại, thì ông miễn cưỡng lấy ra một chút nhỏ nhoi để cho đức vua. Nhưng không ngờ đức vua lại cho ông 1 viên kim cương. Thế nhưng, lòng tham của ông nổi lên và nghĩ rằng giá như mình cho nhiều hơn tí nữa thì chắc sẽ được nhiều kim cương hơn.

Điều chúng ta suy nghĩ ở đây không phải là người hành khất cho nhiều hay cho ít, nhưng vấn đề là người hành khất khi bố thí cho đức vua không phát xuất từ tâm của ông, nhưng chỉ vì miễn cưỡng.
Thiên Chúa muốn chúng ta khi bố thí, khi yêu thương, khi quan tâm, khi gặp gỡ, v.v. phải là những hành động phát xuất từ con tim của chúng ta. Một hành động giả dối, chỉ là mang tính hình thức, thì mãi mãi đó vẫn chỉ là những hành động máy móc và không có sức đánh động lòng người. Chúng ta có thể che mắt chính mình, che mắt mọi người trong mọi hành động của chúng ta, nhưng chúng ta không thể che dấu được Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con có khả năng yêu thương, quan tâm, chia sẻ với người khác bằng cả con tim của chúng con, chứ không phải chỉ là những hình thức chóng qua bên ngoài. Amen