Clock-Time

Ngày 28-04-2016: Thứ Năm sau Chúa Nhật V Phục Sinh

Tin mừng Ga 15: 9-11: Hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ NĂM  SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 15: 9-11)

9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.


SUY NIỆM  

Chúa Giêsu muốn chúng ta được sống trong Ngài, như cành nho sống nhờ nhựa sống của cây nho, trước khi đi chịu khổ hình cứu độ chúng ta, Chúa đã căn dặn:“Hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình thương của Thầy”.  Chúa Giêsu muốn các môn đệ cũng như chúng ta yêu thương tới mức trọn hảo, đó là: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Để minh chứng tình Ngài yêu thương chúng ta, Chúa đã chấp nhận hiến thân chết cho chúng ta.

 Trong cuộc sống, tình yêu của tôi đối với Chúa có khi nồng nàn, có lúc lạnh nhạt. Nghĩa là tôi chưa “ở lại” trong tình yêu của Chúa. Chúa muốn tôi ở lại bằng cách giữ Lời Chúa dạy: “Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy

 Yêu thương ai, người ta thường muốn sống bên cạnh người ấy để chia xẻ và lấy sở thích của người ấy làm sở thích của mình. Chúa Giêsu đã rất mực yêu thương con người và Người đã đến ở với con người, chia sẻ cuộc sống và đón nhận tội lỗi của con người như là tội của Người. Người làm như thế để dẫn đưa con người đi vào cuộc sống của Người, một cuộc sống phong nhiêu, dư tràn hạnh phúc. Do đó, Người muốn con người luôn ở với Người cũng như Người hằng ở với Chúa Cha.

Yêu thương, nếu chỉ là một hành vi phát xuất từ cảm tính thì chưa phải là tình yêu thật. Tình yêu thật là phải cho đi, phải hy sinh. Vì thế Chúa Giêsu nói:”Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình

Điều đó hoàn toàn trái nghịch với tình yêu mang tính qui ngã của con người, một tình yêu chất chứa tính vị kỷ, chỉ mong lợi ích cá nhân. Tình yêu mà Chúa Giêsu dạy chúng ta là một tình yêu hướng tha, một tình yêu trao ban chính mình cho người mình yêu. Đó mới gọi là tình yêu. Để có thể yêu như Chúa dạy, Chúa mời gọi chúng ta bước vào trường học yêu thương ở nơi Chúa: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”.

Lạy Chúa, Gia đình là một cộng đoàn yêu thương, thế nhưng vì cuộc sống hưởng thụ ích kỷ, vì lợi nhuận vật chất con người đã phá vỡ cộng đoàn yêu thương nầy.Xin cho các gia đình Kitô hữu luôn nỗ lực bảo vệ đời sống yêu thương của gia đình. Xin cho từng thành viên trong gia đình luôn “ở lại”trong tình yêu thương của gia đình như Chúa luôn ở lại trong tình yêu của Chúa Cha. Amen 


GKGĐ Giáo phận Phú Cường