Clock-Time

Ngày 28/01/2019 - Thứ Hai tuần thứ III Thường niên

LỄ NHỚ THÁNH TÔMA AQUINÔ, LINH MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH..... Tin Mừng hôm nay được thánh sử Marcô trình thuật lại thật ý nghĩa. Tất cả cùng làm sáng lên sứ điệp về sự hiệp thông và tình yêu thương giữa Thiên Chúa với con người và con người với nhau.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

Thứ Hai tuần thứ III Thường niênLỄ NHỚ THÁNH TÔMA AQUINÔ, LINH MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 3:22-30)

22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.24 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền;25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững.26 Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.27 Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.28”Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha.29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời".30 Đó là vì họ đã nói”ông ấy bị thần ô uế ám”.

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay được thánh sử Marcô trình thuật lại thật ý nghĩa. Tất cả cùng làm sáng lên sứ điệp về sự hiệp thông và tình yêu thương giữa Thiên Chúa với con người và con người với nhau.

Thánh Marcô kể lại rằng những luật sĩ bảo Chúa Giêsu nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ, tức là nói Chúa Giêsu bị quỷ ám. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã bình tĩnh giải thích và phân tích để giúp họ nhận ra giới hạn của chính mình, và gián tiếp bác bỏ lời phê phán của họ về Người. Điều khiến chúng ta phải suy nghĩ cách nghiêm túc về lối sống đạo hôm nay của chúng ta chính là chúng ta cũng thường hay chia rẽ và hay phê phán anh chị em mình. Trong một cộng đoàn mà các phần tử chia rẽ nhau thì làm sao cộng đoàn đó có thể phát triển bền vững! Chính vì thế, áp dụng cho chúng ta quả là không sai chút nào. Vì thật sự chúng ta vẫn còn sống cục bộ, còn cổ hữu trong suy nghĩ, trong hoạt động và thiếu bác ái với mọi người. Vì thế, chúng ta cần vượt qua ranh giới của vị kỷ, của cái tôi để dấn thân cho sự hiệp thông, cho tinh thần hiệp nhất yêu thương nhau nơi cộng đoàn giáo phận, giáo hạt, giáo xứ, đặc biệt là với gia đình của mỗi chúng ta. Có thể nói, nếu cha mẹ yêu thương nhau, cùng có chung một lý tưởng, một cách xây dựng gia đình và cùng có lối sống đạo tốt lành thì hôn nhân Công giáo sẽ bền vững hơn, sẽ để lại những hoa trái tốt lành, đó là những đứa con ngoan và thánh thiện. 

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống hiệp nhất, yêu thương để cùng nhau dấn thân xây dựng Nước Chúa mỗi ngày bền vững hơn và thánh thiện hơn. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường