Clock-Time

Ngày 29- 2-2016 Thứ Hai Sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Đức Giêsu trở về quê hương, vào hội đường Na-da-rét ngày thứ bảy. Người ta trao cho Người sách Ngôn Sứ, để Người đọc và giải thích. Lúc đầu họ cảm phục tài hùng biện và dáng vẻ thuyết phục của Người.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 4, 24-30)

24 Khi ấy Chúa Giêsu nói với người Do Thái: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.25 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en;26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi." 28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

SUY NIỆM

Đức Giêsu trở về quê hương, vào hội đường Na-da-rét ngày thứ bảy. Người ta trao cho Người sách Ngôn Sứ, để Người đọc và giải thích. Lúc đầu họ cảm phục tài hùng biện và dáng vẻ thuyết phục của Người. Nhưng sau, họ bực tức, vì thấy Người ưa thích Ca-phác-na-um, nơi dân ngoại nhiều hơn quê mình. Trước thái độ đó, Đức Giêsu tỏ bày cho dân làng biết sứ vụ thiên sai của Người: Người là Đấng Thiên Sai, nhưng không đến để kết án mà để tha thứ và cứu chữa những ai tin vào Người.

Vậy đâu là nguồn gốc dẫn đến việc những người dân làng không tin vào Chúa Giêsu?

Bởi vì, những người dân làng nhìn Chúa Giêsu với cái nhìn đầy thành kiến, vì họ biết quá rõ nguồn gốc nhân loại của Người, là con một bác thợ mộc Giuse nghèo nàn ở Nazareth, học hành chỉ ở trường làng. Nhất là trong thâm tâm họ, Đấng “Kitô” phải là một người có xuất thân danh giá, giàu sang, sống nơi thành phố hoa lệ và được học hành nơi các bậc thầy danh giá… Chính vì thế, khi thấy Chúa Giêsu nổi tiếng giảng dạy thì bắt đầu họ gièm pha chê bai, chỉ bởi vì những lời nói uyên thâm của Chúa Giêsu không thể nào xuất phát từ miệng của một con người nhà quê như vậy. Họ không thể chấp nhận được như vậy. Đúng như lời Chúa Giê-su tuyên bố: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình”.

Đây cũng chính là thực trạng trong thế giới ngày nay. Chúng ta sẽ dễ dàng tung hô những con người giàu sang, quyền thế hơn là những con người bần cùng, nghèo đói. Chúng ta thích đến với những người có quyền có thế hơn là đến với những con người nhỏ bé. Mà nếu như những con người nhỏ bé, thấp hèn đó được may mắn hơn chúng ta về một điều gì đó, thì chúng ta lại dễ dàng dèm pha, không chấp nhận họ.

 Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con, nếu có phải nếm trải những sự thành kiến, kỳ thị và ghen ghét mà Chúa đã từng trải qua, thì cũng biết vui vẻ khiêm tốn đón nhận.  Xin Chúa cũng cho chúng con đừng nên thành kiến, kỳ thị và ghen ghét với những anh chị em xung quanh chúng con, để trong tất cả mọi sự Chúa được vinh danh. Amen.