Clock-Time

Ngày 29-03-2016 Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tin Mừng Ga 20,11-18 - sự việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với bà Maria Mác-đa-la, thánh sử Gioan không nhấn mạnh ở sự kiện Chúa phục sinh cho bằng bản chất hiện hữu mới

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 20,11-18)

11 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ,12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân.13 Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc? " Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu! "14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su.15 Đức Giê-su nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? " Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về."16 Đức Giê-su gọi bà: "Ma-ri-a! " Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri: "Ráp-bu-ni! " (nghĩa là "Lạy Thầy").17 Đức Giê-su bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em"."18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
 
 
SUY NIỆM

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, khi ghi lại sự việc Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với bà Maria Mác-đa-la, thánh sử Gioan không nhấn mạnh ở sự kiện Chúa phục sinh cho bằng bản chất hiện hữu mới của Đấng đã sống lại. Người sống lại, kết hợp mật thiết và đi vào vinh quang với Chúa Cha. Đồng thời Người hiện diện cách mới mẻ với những kẻ tin Người.

Như vậy, khi sống Mầu Nhiệm Phục Sinh là chúng ta cũng sống theo cách thế sự hiện diện mới mẻ trong Đức Kitô Phục Sinh. Tuy nhiên, sống theo cách thế hiện diện mới mẻ nghĩa là thế nào?

Chúng ta hãy nhìn vào Maria Mác-đa-la:

Chúa Giêsu hiện ra, nhưng bà đã không nhận ra, vì bà tưởng là người làm vườn nào đó. Nhưng khi Người gọi tên bà, bà mới nhận ra tiếng nói của Người.

Điều này chứng tỏ, chỉ có ơn Chúa ban, con người mới nhận biết được Thiên Chúa và nhận ra sự hiện diện của Người đang sống động và hiện hữu.

Khi ra mộ, trong tầm nhìn hữu hạn, bà Mác-đa-la chỉ nghĩ ai đó đã lấy xác của Thầy khi thấy ngôi mộ trống. Bà đã không nhớ có lần Đức Giêsu nói: “sau ba ngày, Người sẽ sống lại”.

Cũng vậy, bao lâu chúng ta còn dựa vào quan niệm hữu hạn và trần tục của mình, thì không thể nhận ra đuợc những thực tại siêu nhiên. Cần phải gạt bỏ mọi thành kiến, mọi suy nghĩ, suy tư theo kiểu con người, để tin vào Lời Chúa và những gì thuộc về Chúa mà thôi.

Qua câu chuyện Chúa hiện ra với bà Mác-đa-la, chúng ta nhận ra rằng: biết Chúa là biết bằng đức tin. Nhờ gạt bỏ đi những thành kiến, những lối suy nghĩ giới hạn của con người và dựa vào ánh sáng của Lời Chúa, Bà Mác-đa-la đã nhận ra Chúa hiện ra với Bà không chỉ là hình ảnh bên ngoài, nhưng còn là hiện diện sâu thẳm bên trong tâm hồn của Bà. Nhờ đó bà sống đức tin một cách sâu sắc hơn và trở thành khí cụ ra truyền về sự hiện ra của Đấng Phục Sinh trong cuộc đời.

Đó chính là cách thế người Kitô hữu sống sự hiện diện mới mẻ trong Đức Kitô Phục Sinh.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết bỏ đi những lối sống cũ, để thay vào đó là một đời sống mới mẻ trong Đức Kitô Phục Sinh, nhờ đó chúng con sẽ trở nên những khí cụ rao giảng về sự phục sinh của Chúa trong cuộc đời này.