Clock-Time

Ngày 3-03-2016 Thứ Năm Sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Cứng lòng tin đã là một điều vô phúc cho chính những người không tin. Càng trở nên quá đáng, tệ hại và vô phúc hơn cho những người chính vì không tin

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Luca (LC 11, 14-23)

14 Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ."16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời.17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? ... bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông.20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn.22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.23 "Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.

SUY NIỆM

Cứng lòng tin đã là một điều vô phúc cho chính những người không tin. Càng trở nên quá đáng, tệ hại và vô phúc hơn cho những người chính vì không tin mà dẫn đến thái độ xúc phạm đối với Thiên Chúa, đối với đức tin của Hội Thánh Người.

Hôm nay, Tin Mừng thánh Luca cho biết, Chúa Giêsu chữa lành cho một người bị quỷ câm ám hại. Quỷ xuất, người câm nói được. Trước một phép lạ lớn lao như thế, một việc làm quá sức phi thường như thế, phi thường đến nỗi “đám đông lấy làm ngạc nhiên”, lẽ ra người Dothái phải chúc tụng Chúa, phải thần phục Chúa mới đúng.

Nhưng thật đáng buồn, họ cứng lòng tin cách hết sức lạ thường. Thánh Luca cho biết, nhiều người trong đám đông chứng kiến phép lạ nhãn tiền của Chúa, đã lên tiếng phạm thượng rằng: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ”. Họ chẳng những đã không tin mà còn xúc phạm đến Chúa bằng sự phạm thượng quá đáng.

Những người Dothái, lẽ ra thật hạnh phúc vì họ là dân tộc cưu mang ơn cứu độ của thế giới, nhưng chính thái độ cứng tin, phạm thượng và loại trừ Thiên Chúa, đã làm cho họ, thay vì được đón nhận vô vàn ơn Chúa, lại trở thành những kẻ đứng bên lề ơn cứu độ. Tình thương của Chúa, sự hiến thân của Chúa, lại trở nên vô nghĩa đối với họ. Không còn vô phúc nào lớn hơn.

Nhưng nhìn lại thực tế của thời đại chúng ta thì sao? Cứ tưởng rằng thái độ chống Chúa chỉ có thể xảy ra ở thời Chúa Giêsu? Nhưng không, chính thái độ vô thần, thái độ dửng dưng, thái độ tôn thờ khoa học kỹ thuật và tiện nghi, thái độ hưởng thụ của thời đại mới này, mà chúng ta đang chứng kiến từng ngày trong cuộc sống, càng trở nên đáng trách hơn.

Bởi họ không chỉ loại trừ Thiên Chúa, không chỉ xúc phạm Thiên Chúa, không chỉ coi Thiên Chúa là một cản trở cho đời sống của họ, mà còn tìm mọi cách để càng đẩy xa ảnh hưởng của Thiên Chúa ra khỏi đời mình bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đặc biệt, đối với giai cấp vô thần thống trị, sẽ tìm mọi cách chống đức tin, tìm mọi hình thức khống chế việc thực hành tôn giáo và áp đặt thái độ vô thần của họ trên những người có đức tin nhưng thuộc tầng lớp bị trị dưới quyền họ.

Chính vì không còn để Thiên Chúa ảnh hưởng trên đời mình, mà thời đại chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều bất hạnh: mọi thủ đoạn ngày cành tinh vi; mọi lời hứa chính trị chỉ để bảo vệ quyền lợi cá nhân kẻ có quyền, có tiền; mọi hình thức giết người được thực hiện và ngày càng phát triển; mọi loại vũ khí tối tân nhân, kinh hoàng nhất thi nhau ra đời. Nhân loại ngày càng mất an ninh, bình an nhiều lúc như xa vắng, hạnh phúc đã rời khỏi tầm tay…

Chúng ta cảm tạ Chúa vì giữa một thế giới giải thiêng, giải thánh như thế, nhất là giữa môi trường vô thần mà chúng ta đang sống, mọi Kitô hữu lại hân hoan diễn tả, hân hoan biểu dương đức tin của mình bằng mọi hình thức có thể, để nêu cao tinh thần đức tin, nêu cao chân lý bất diệt: Chúa Kitô từ muôn đời và cho đến muôn đời là đấng cứu độ duy nhất của con người.

Lạy Chúa, chúng con biết rằng, ma quỷ không từ một thủ đoạn để kéo chúng con xa Chúa. xin gìn giữ chúng con trong ơn nghĩa của Chúa, để mãi mãi, chúng con can đảm diễn tả, hơn thế, biểu dương đức tin của mình giữa trần thế hôm nay. Amen.
 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường