Clock-Time

Ngày 30-01-2016, Thứ Bảy Sau Chúa Nhật III Thường Niên Năm C

chúng ta chưa thực sự tin tưởng vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Maccô (Mc 4, 35-41)

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi!”36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người.37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước.38 Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?”39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.40 Rồi Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?”41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"

 

SUY NIỆM

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng, tuy các môn đệ đã theo Chúa Giêsu lâu, nhưng các ông chưa thực sự tin vào Người. Có thể nói rằng: Cuộc hành trình sang bờ bên kia của Chúa Giêsu và các môn đệ, cũng chính là cuộc hành trình đức tin của chúng trên trần gian này.

Đối với các môn đệ, trên thuyền đã có Chúa Giêsu cùng đi với các ông. Tuy nhiên, sự hiện diện của Chúa Giêsu trên thuyền với các ông chỉ là sự hiện diện bề mặt, còn sự hiện diện chiều sâu đức tin thì nơi các ông chưa hề có. Chính vì thế, khi cuồng phong nổi lên, các ông đã sợ hãi, run rẩy. Nguyên nhân chính là bởi vì các ông chưa thực sự có Chúa trong mình.

Đối với mỗi người chúng ta cũng vậy, chúng ta được lãnh nhận các bí tích, là bảo chứng niềm tin của chúng ta trong cuộc đời, vì Chúa luôn hiện diện trong tầm hồn chúng ta. Nhưng trong thực tế, tâm hồn chúng ta lại thường xuyên vắng bóng Thiên Chúa, bởi vì chúng ta chưa thực sự tin tưởng vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời. Thế nên, khi gặp thử thách, đau khổ, thất vọng, v.v. chúng ta sẽ hoảng sợ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con xác tín vào sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời, để con can đảm chiến đấu trở thành một người con của Chúa, một đứa con trưởng thành, một người có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Amen.