Clock-Time

Ngày 4-03-2016 Thứ Sáu Sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Thánh Gioan đã định nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu”.Vì là tình yêu, nên mọi hành động của Thiên Chúa đều in đậm dấu vết yêu thương.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Máccô (Mc 12,  28-34)

 
28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? "29 Đức Giê-su trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác.33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ."34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! " Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

SUY NIỆM

Thánh Gioan đã định nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu”.Vì là tình yêu, nên mọi hành động của Thiên Chúa đều in đậm dấu vết yêu thương. Vâng, tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ vắng bóng trong lịch sử nhân loại nói chung và từng cá nhân nói riêng. Ngay cả khi ban hành giới luật cho Dân, Chúa cũng không yêu cầu gì hơn n goài việc thực thi yêu thương: yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình. Chỉ có thế, chỉ một chữ yêu là đủ để tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, làm thay đổi vận mạng của con người, và là con đường dẫn vào Vương quốc của Thiên Chúa.

Thế nhưng làm sao để có thể yêu Chúa trên hết mọi sự, khi Ngài là Đấng vô hình?  Bởi để có thể biểu tỏ tình yêu, cần phải có sự gặp gỡ đổi trao. Đức Bênêđictô XVI đã đưa ra một chỉ dẫn: “Trong thực tế, chưa có ai thấy Thiên Chúa như chính Người thật sự. Nhưng dù vậy, Thiên Chúa không hoàn toàn vô hình đối với chúng ta, và cũng không để cho chúng ta không thể tiếp cận với Người. Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước, Thư thứ nhất của thánh Gioan nói với chúng ta như thế (x. lGa 4,l0) và tình yêu của Thiên Chúa xuất hiện giữa chúng ta, trở nên hữu hình qua việc Người "đã sai Con Một đến thế gian, để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống” (lGa 4,9). Thiên Chúa tự làm cho mình thành hữu hình : trong Đức Giêsu chúng ta có thể chiêm ngắm được Chúa Cha (x. Ga 14,9). Thực vậy, sự hữu hình của Thiên Chúa thật đa dạng. Trong lịch sử tình yêu mà Thánh Kinh tường thuật cho chúng ta, Người đi đến với chúng ta, tìm cách chinh phục chúng ta mãi cho đến bữa Tiệc ly, mãi cho đến trái tim bị đâm thâu trên thập giá, mãi cho đến những lần hiện ra của Đấng Phục sinh và những kỳ công của Người, qua đó Người đã hướng dẫn Hội Thánh mới được hình thành nhờ hoạt động của các Tông đồ. Và trong lịch sử tiếp đó của Hội Thánh, Chúa cũng không vắng mặt : Người luôn luôn tìm đến chúng ta - qua những con người mà Người soi sáng ; qua Lời của Người, trong các bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể” (Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu). Vâng, Thiên Chúa không bao giờ vắng mặt trong cuộc đời chúng ta.

Tuy nhiên tình yêu dành cho Thiên Chúa không thể nào đạt tới sự toàn hảo nếu không yêu thương tha nhân. Bởi giữa tình yêu đối với Thiên Chúa và với tha nhân được kết nối bởi một mối dây bất khả phân ly. “Cả hai lệ thuộc vào nhau, đến độ lời quả quyết yêu thương Thiên Chúa sẽ trở thành dối trá, khi con người đóng kín tâm hồn mình lại trước tha nhân hay thù ghét họ….Yêu người là một con đường dẫn đến gặp gỡ Thiên Chúa, và quay lưng lại với tha nhân sẽ làm cho chúng ta ra mù loà không gặp được Người” (Thông điẹp Thiên Cháu là Tình yêu).

Lạy Chúa, xin cho dấu ấn tình yêu của Chúa nơi chúng con được trở nên sóng động qua đời sông yêu thương của chúng con. Xin giúp chúng con chu tất giới luật yêu thương cách vẹn toàn - Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường