Clock-Time

Ngày 4-2-2016 Thứ Năm Sau Chúa Nhật IV Thường Niên

Khi sai các môn đệ lên đường đi loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu không cho các ông mang theo

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô (Mc 6, 7-13)

7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ.8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng;9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.10 Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi.11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ."12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối.13 Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

SUY NIỆM

Khi sai các môn đệ lên đường đi loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu không cho các ông mang theo gi theo ngoài  “quyền trừ quỉ”. Chúa Giêsu minh định rõ ràng về nhiệm vụ và quyền lợi của người được sai đi. Thật vậy, nhiệm vụ của người được sai đi không gì hơn là kiến tạo niềm vui và hạnh phúc cho người khác. Quỉ dữ đã cướp lấy nụ cười và an bình, nó đã gieo rắc bao sợ hãi, hận thù, nó làm cho con người trở thành xa lạ với nhau, đánh mất mối tương giao huynh đệ, nó gieo rắc hận thù để con người trở thành nỗi bất an của nhau. Vì vậy sứ vụ của người được sai đi là loại trừ nguyên nhân gây ra bất hạnh cho con người. Đó là lý do Chúa ban cho các môn đệ quyền năng trên quỉ dữ.

Và như thế, một cách nào đó, với quyền năng này Chúa đòi hỏi người được sai đi phải có sự thánh thiện. Chính sự thánh thiện nuôi dưỡng sức mạnh để xua trừ ma quỉ. Và chỉ có sự thánh thiện mới có thể kiến tạo được bình an, bởi người thánh thiện không để cho những lo toan ích kỷ, những quyền lợi riêng tư chi phối, trái lại toàn tâm toàn ý chu toàn nhiệm vụ được trao ban. Vì thế, hành trang lên đường không là “lương thực, bao bị, tiền đồng”, bởi những thứ lỉnh kỉnh đó sẽ cướp khỏi người được sai đi lòng nhiệt tâm loan báo Tin Mừng.

Sự thánh thiện của người được sai đi là phương thế loan báo tình thương xót của Thiên Chúa cách cụ thể, sống động. Bởi chính nhờ sự thánh thiện mà người được sai đi sẽ nhìn thấy Tình Yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh qua Đức Giêsu Kitô, nhờ đó người môn đệ sẽ tiếp tục sứ mạng của Chúa Giê-su đã nhận lãnh từ Chúa Cha: đó là kiến tạo mối tương quan yêu thương đối với con người, điều mà Chúa Giêsu đã thực hiện qua những dấu chỉ như đối với các tội nhân, với những người nghèo, những người bị đẩy ra bên lề, các bệnh nhân và những người đau khổ, chính là một bài học về Lòng Thương Xót (xem Tông sắc Khuôn mặt của lòng thương xót Chúa). Thương xót như Thiên Chúa chính là sức mạnh loại trừ quỉ dữ và kiến tạo được bình an.

Lạy Chúa, Chúa hành trang Chúa trao ban khi sai chúng con lên đường loan báo Tin Mừng với quyền trừ quỉ, Cháu muốn  chúng con phải có lòng thương xót với những người bất hạnh về tinh thần cũng như thể chất, để chúng con nổ lực mang an vui đến cho họ, xin cho chúng con nhiệt tâm dấn thân phục vụ. Amen