Clock-Time

Ngày 5-03-2016 Thứ Bảy Sau Chúa Nhật III Mùa Chay

Suy niệm hằng ngày - Thánh Toma Aquinô đã nói: “Để cho Lòng Thương Xót điều khiển chính là một nét đặc trưng chính yếu của Thiên Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Luca (Lc 18, 9-14)

 
9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác:10 "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế.11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

SUY NIỆM

Thánh Toma Aquinô đã nói: “Để cho Lòng Thương Xót điều khiển chính là một nét đặc trưng chính yếu của Thiên Chúa. Quyền năng của Ngài được biểu lộ ngay trong đó.” Vâng, nguyên lý hoạt động của Thiên Chúa chính là lòng thương xót. Nói như Đức Thánh cha Phanxicô:  Thiên Chúa luôn luôn hiện diện trong lịch sử nhân loại với tư cách là Đấng gần gũi, Đấng chăm lo, Đấng Cứu Độ và Đấng Xót Thương. Vì thế, Thiên Chúa đã không ngần ngại đoái nhìn đến người thu thuế đang khẩn nài lòng thương xót của Chúa mà tha thứ tất cả tôi lỗi của anh ta và làm cho h ta trở nên công chính.

Và qua dụ ngôn trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Kitô đã muốn nói với chúng ta rằng, để thực sự được trở thành bạn nghĩa thiết của Thiên Chúa, chúng hãy có lòng thương xót, đó là đòi hỏi của Tin Mừng. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã khẳng định:  “Đòi hỏi này thuộc về chính yếu tính của sứ điệp cứu thế và làm thành yếu tính của đạo đức Tin Mừng. Người nói lên điều ấy vừa bằng điều răn đã được Người xác định như “điều răn lớn nhất” vừa dưới hình thức chúc phúc, khi Người tuyên bố trong Bài giảng trên núi : ‘Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương’. Như vậy, sứ điệp cứu thế về lòng thương xót có một chiều kích đặc biệt cả thần linh lẫn nhân loại. Khi trở thành tình thương nhập thể, tình thương được biểu lộ với một sức mạnh đặc biệt đối với những người đau khổ, những người bất hạnh và những người tội lỗi, Đức Kitô, Đấng hoàn tất làm cho Chúa Cha hiện diện và cũng mạc khải đầy đủ hơn Chúa Cha là Thiên Chúa “giàu lòng thương xót”. Đồng thời, khi trở nên gương mẫu cho con người về tình thương xót đối với kẻ khác, bằng việc làm hơn bằng lời nói, Đức Kitô công bố lời mời gọi hãy có lòng thương xót bởi vì đó là một trong những yếu tố cốt yếu của đạo đức Tin Mừng. Vấn đề ở đây không phải chỉ là thực hiện một điều răn hay một đòi hỏi có tính đạo đức nhưng còn là chu toàn một điều kiện tối quan trọng để Thiên Chúa có thể tự mạc khải qua lòng thương xót của Ngài đối với con người: ‘Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương’” (Thông điệp Thiên Chúa gìau lòng thương xót).

Lòng thương xót luôn bao dung, quảng đại và tha thứ. Đây cũng là tâm tình mà Giáo Hội mời gọi chúng ta thực hiện trong mùa chay thánh này. Sám hối không là lên án, hay là phê phán người khác, nhưng luôn khiêm cung nhận ra sự yếu hèn của mình để sẵn sàng nài xin sự thứ tha và dể sẵn sàng tha thứ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa qua thái độ quảng đại bao dung của chúng con. Xin đừng để chúng conđừng nhìn tha nhân với cặp mắt đố kỵ, tị hiềm, nhưng trái lại chúng con mang lấy cặp mắt của Chúa để biết xót thương . Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường