Clock-Time

Ngày 6-2-2016 Thứ Bảy Sau Chúa Nhật IV Thường Niên

Đoạn Tin Mừng hôm nay đã chỉ cho chúng ta cách thế để chiêm ngắm lòng thương xót Chúa

 

THÁNH PHAOLÔ MIKI, LINH MỤC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô  (Mc 6, 30-34)

30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy.31 Người bảo các ông: "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa.32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.33 Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài.34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều

SUY NIỆM

Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Chỉ một hàng chữ vắn vỏi nhưng Thánh sử Marcô đã nói lên đầy đủ bản chất thâm sâu của Thiên Chúa được bộc lộ nơi Đức Kitô; Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã minh định rằng, phảm tính đó đã được biểu tỏ cách tỏ tường nơi Đức Giếu Kitô, và Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã nhấn mạnh: “Dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha chính là Đức Kitô Giêsu. Mầu nhiệm đức tin Kitô giáo như đã được tóm tắt đầy đủ trong mệnh đề này. Nơi Đức Giêsu Nazareth, lòng thương xót đã trở nên sống động, hữu hình, và đạt đến tột đỉnh. Chúa Cha, Đấng ‘giàu lòng thương xót’ (Ep 2,4)” (Tông chiếu Dung mạo của lòng thương xót Chúa).

Vì thế, khi tuyên bố mở Năm Thánh Lòng Thương xót Chúa, Đức Thánh cha mời gọi chúng ta hãy dùng thời giờ để chiêm ngắm dung mạo của lòng thương xót của Chúa, để qua việc chiêm ngắm cách chăm chú và liên lỉ “chúng ta sẽ trở thành dấu chỉ hữu hiệu cho hành động của Chúa Cha”, hành động của lòng thương xót.

Đoạn Tin Mừng hôm nay đã chỉ cho chúng ta cách thế để chiêm ngắm lòng thương xót Chúa, đó là "anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chú”. Tìm sự nghỉ ngơi trong thanh vắng chính là tìm gặp một Đấng hằng quan tâm lo lắng cho hạnh phúc của con người, và học nơi Người cách thể hiện sự quan tâm đó. Vâng, chính trong thanh vắng chúng ta mới có thể để hồn mình lắng đọng và mới có thể nhận ra được dung mạo của Chúa, một dung mạo được ẩn khuất trong tha nhân, có nhận ra dung mạo đó chúng ta mới có thể vượt  thắng được cám dỗ của thời đại, điều mà Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc nhở: "Tâm thức của con người ngày nay, có lẽ hơn là trong quá khứ, dường như muốn chống lại Thiên Chúa của lòng thương xót, cố ý loại trừ ý niệm thương xót ra khỏi cuộc sống và xóa bỏ khỏi trái tim con người.”

Chiêm ngắm lòng thương xót Chúa để rồi chúng ta nhận ra điều thúc bách chúng ta là phải loan báo lòng thương xót như là tình yêu nhân hậu của Thiên Chúa, được tỏ bày nơi chính mầu nhiệm Chúa Kitô. Thật vậy, điều quan trọng đối với người tín hữu chúng ta hôm nay chính là sống và làm chứng cho lòng thương xót. Ngôn ngữ và hành động của chúng ta cần phải thông truyền lòng thương xót, để đến với trái tim con người và giúp họ gặp thấy lối đường dẫn về Chúa Cha. (X. Tông chiếu Dung mạo của lòng thương xót Chúa).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con đụng chạm tới lòng thương xót của Cháu, để chúng con tiếp tục tỏ lộ lòng thương xót ấy ra ngay chính cuộc sống của chúng con, và nhất là, trong mối tương giao với tha nhân, chúng con thể hiện nièm vui của Tin Mừng qua việc thứ tha, quan tâm đến nỗi khốn cùng của tha nhân để cảm thông và xẻ chia. Amen