Clock-Time

Ngày 6-4-2016: Thứ Tư Sau Chúa Nhật II Phục Sinh

Tin Mừng Thánh Gioan (Ga 3, 16-21). Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Gioan (Ga 3, 16-21)

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."

SUY NIỆM   

Đức Thánh cha Phanxicô đã nói: “Như chúng ta đã thấy, trong Thánh Kinh, lòng thương xót là từ then chốt để nói về hành động của Thiên Chúa đối với chúng ta” (x. Tông thư: Dung mạo của Lòng thương xót). Bởi đó, Đức Kitô được Cha sai đến không để lên án thế gian, mặc dầu thế gian đáng để lên án, bởi sự hiện hữu của thế gian không thể tự mình tạo nên, nhưng là do tình yêu vô bờ của Thiên Chúa. Ngài dựng nên con người từ hư vô, để cho con người được dự phần vào sự sống đời đời với Ngài, nói cách khác từ chỗ chẳng có gì Thiên Chúa đã ban cho con người được vinh sang với tước vị làm con Thiên Chúa. Thế nhưng con người đã làm gì trước hồng ân lớn lao này? Thưa, chỉ là một sự phản bội chống báng Đấng Tạo Thành. Thiên Chúa có khả năng xóa bỏ thế giới tội lỗi nay để tjao thành một thế giói mới tốt đẹp hơn, xứng đáng hơn với tình yêu của Chúa. Thế nhưng Ngài không làm như thế, vì Ngài là Đấng trung tín và tràn đầy lòng thương xót.

Đức Kitô, Người Con duy nhất, được Ngài sai đến trần gian để cứu chuộc con ngừoi, cho dẫu Ngài biết rằng, hành vi cứu chuộc này là một nỗi đau khôn tả, một sự hành vi ngươc lại hòan toàn với phảm giá của Ngài là một vị Thiên Chúa. Đức Bênêđictô XVI đã kinh ngạc thốt lên: “Thiên Chúa yêu thương con ngừoi đến nỗi Ngài quay lại chống đối chính mình” (Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu). Ngài hành động như thế vì bản chất của Ngài là yêu thương. Khi suy gẫm đến các hành vi của Thiên Chúa đối xử với Dân Ngài Tác giả thánh vịnh đã thốt lên : Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, Ngài là Đấng giầu Lòng Thương Xót, chậm bất bình và rất mực khoan dung (x.Tv 103, 8 ). Tin Mừng hôm nay một lần nữa minh xã điều đó: Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa, người tín hữu chúng ta phải làm gi? Đức thánh cha Phanxicô đã đưa ra một chỉ dẫn: “Thiên Chúa đã làm cho tình yêu của Ngài trở nên hữu hình và có thể chạm đến được.  Quả thực, tình yêu không bao giờ là một từ ngữ trừu tượng. Tự bản chất, tình yêu nói lên điều gì đó cụ thể: ý hướng, thái độ và cách hành xử được thể hiện trong cuộc sống hằng ngày. Lòng thương xót của Thiên Chúa là trách nhiệm của Ngài đối với chúng ta. Ngài cảm thấy bị ràng buộc với chúng ta, nghĩa là Ngài muốn điều tốt cho chúng ta, muốn thấy chúng ta hạnh phúc, vui tươi và an bình. Đó chính là hướng đi của tình yêu thương xót của các Kitô hữu. Cha yêu thương thế nào thì con cái cũng phải yêu thương như vậy. Chúa Cha là Đấng thương xót chúng ta, chúng ta cũng được mời gọi phải thương xót nhau”.

Điều đó có nghĩa là chúng ta phải làm cho lòng thương xót của Cháu được cụ thể hóa qua chính trái tim đầy dung thứ của chúng ta. Chúng ta phải là ánh sáng của tình yêu Chúa để chiếu giải vào thế gian đang ra mù tối vì trái tim chai lì, cuộc sống vô cảm thiếu cảm thông và độ lượng. Chính chúng ta có nhiệm vụ làm cho thế gian thức tỉnh để nhận ra lòng thương xót của Chúa hầu nhờ đó mà được nhận ơn cứu độ
Lạy Chúa, xin cho đời chúng con là dấu chỉ sống động của lòng Chúa xót thương. Amen
 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường