Clock-Time

Ngày 9-5-2016 Thứ Hai Sau Chúa Nhật VII Phục Sinh C

Tin Mừng Ga 16: 29-33 Trong hành trình đức tin, người kitô hữu chúng ta thường gặp nhiều thử thách về đức tin, và chúng ta nhận ra rằng niềm tin của mình vào Chúa vẫn con rất yếu.

NGÀY 9-5-2016 THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 16: 29-33)

29 Các môn đệ Người thưa: "Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa.30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến."31 Đức Giê-su đáp: "Bây giờ anh em tin à?32 Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian."

SUY NIỆM

Các môn đệ có tới ba năm cùng ăn ở với Chúa Giêsu, được Chúa Giêsu dạy dỗ. Được nghe Chúa Giêsu rao giảng, được chứng kiến các phép lạ Chúa Giêsu thực hiện, nhưng Chúa Giêsu biết rõ niềm tin của các môn đệ còn rất yếu, sẽ khó giữ vững khi gặp thử thách, thậm chí sẽ bỏ rơi Ngài khi gặp khó khăn. Chúng ta cũng thấy được điều đó khi Chúa bị bắt, các môn đệ đã bỏ trốn, phản bội, chối Thầy, chán chường và thất vọng. Chính vì thế, trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã cầu nguyện rất nhiều cho các môn đệ, an ủi và động viên các ông : “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian!”

Cuộc sống ở trần gian, đặc biệt là trong hành trình đức tin, người kitô hữu chúng ta thường gặp nhiều thử thách về đức tin, và chúng ta nhận ra rằng niềm tin của mình vào Chúa vẫn con rất yếu. Như các môn đệ của Chúa Giêsu ngày xưa, chúng ta cũng chạy trốn, phản bội, thất vọng và cah1n nãn. Chúa Giêsu biết rõ mỗi chúng ta, Ngài luôn thông cảm với chúng ta và luôn yêu thương tha thứ cho chúng ta. Chúng ta hãy để tâm hồn mình lắng động, và hãy nghe Chúa động viên khích lệ chúng ta : “Can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian!”. Thánh Gioan cũng mời chúng ta đặt niềm tin tưởng vào Chúa Giêsu rằng: “Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa?” (1Ga 5,5).

Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi chúng con tưởng lòng tin của chúng con mạnh mẽ lắm, nhưng khi đối diện với thử thách và gian nan, chúng con mới nhận ra đức tin của chúng con rất mong manh, xin Chúa thêm đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con tìm thấy được sức mạnh nơi Lời Chúa, giúp chúng con vượt qua những gian nan khốn khó đời này mà đạt tới sự sống đời đời. Amen.


GKGĐ Giáo phận Phú Cường