Clock-Time

Nghe và thực hành Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên A

Tin Mừng Lc 8: 19-21: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Maria và các anh em của Đức Giêsu đến tìm Ngài, và khi được tin báo, Đức Giêsu lại nói: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành"...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN A

NGHE VÀ THỰC HÀNH LỜI CHÚA
 
 
Tin Mừng Lc 8: 19-21

Xem lại thứ hai tuần 3 TN và thứ Ba tuần 6 TN

Dựa trên mặc khải của Thiên Chúa, Giáo Hội luôn tin nhận Đức Maria là Mẹ Đấng Cứu Thế và là Nữ Tỳ Thiên Chúa. Nguyên nhân Đức Maria được diễm phúc cao trọng này là nhờ Mẹ đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa cách trọn vẹn. Vì thế, Đức Giêsu hết mực tôn kính Mẹ. 

Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Maria và các anh em của Đức Giêsu đến tìm Ngài, và khi được tin báo, Đức Giêsu lại nói: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành".

Qua câu nói này, người nghe cảm thấy ngỡ ngàng quá đỗi, bởi vì xem ra có vẻ Đức Giêsu quá thờ ơ với mối liên hệ ruột thịt! Hơn nữa, người đó lại là Mẹ mình…. Phải chăng điều này không thể chấp nhận được! 

Tuy nhiên, nếu chúng ta để ý thì đây là một cách gián tiếp, Đức Giêsu ca tụng Mẹ mình hơn ai hết. Tại sao vậy? Thưa! Vì Mẹ Maria là người trung thành và tín thác nơi Thiên Chúa tuyệt đối qua thái độ lắng nghe, suy niệm và thực hành cách trọn vẹn Lời của Thiên Chúa trong cuộc đời và nơi các biến cố. 

Như vậy, đối với Đức Giêsu, tình nghĩa gia đình không chỉ xây dựng trên liên hệ máu mủ, mà thiết yếu phải được củng cố bởi lòng tin. Vì vậy, một cách mặc nhiên, câu trả lời của Đức Giêsu đã làm cho Mẹ thêm vinh dự, cao trọng và đáng để mọi người noi gương.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta luôn đặt niềm tin nơi Chúa. Đón nghe Lời Chúa và thực hành thì sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu với Ngài. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống thường ngày. Ước gì cuộc đời của chúng con luôn được Lời Chúa soi dẫn. Amen.


Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP.