Clock-Time

Phúc Cho Ai Nghe Và Giữ Lời - Thứ Bảy Tuần XXVII Thường Niên C

Tin Mừng Lc 11: 27-28: Dù khi mừng vui hay lúc buồn khổ, Mẹ Maria luôn đáp lại lời Thiên Chúa bằng tiếng “xin vâng” đầy phó thác với cả trọn cuộc đời Mẹ. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN C


PHÚC CHO AI NGHE VÀ GIỮ LỜI
 
 

 
Tin Mừng Lc 11: 27-28

  Những người con thành danh trong xã hội sẽ làm cho cha mẹ được rạng rỡ, như sách Châm Ngôn viết: “Thân phụ người công chính sẽ mừng vui, đấng sinh thành người khôn sẽ hoan hỷ; ước gì cha mẹ con được hỷ hoan và người sinh ra con được mừng rỡ” (Cn 23,24-25). Điều này được thể hiện rõ nơi trang Tin Mừng hôm nay. Khi Chúa Giêsu đang giảng dạy, có người phụ nữ lên tiếng: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” (Lc 11,27).

          Ta thấy Chúa Giêsu không phủ nhận lời ca tụng này dành cho mẹ Người. Thế nhưng, Người muốn nhấn mạnh lời chúc phúc đích thật : “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28).

          Câu trả lời Chúa Giêsu dành cho người phụ nữ là một minh họa: ai đón nghe và thực hành Lời Chúa còn có phúc hơn cả Mẹ của Chúa (Lc 10,28) . Nói các khác, công sinh dưỡng của Mẹ đã là vinh hạnh phúc đức lắm rồi ; nhưng trong nấc thang giá trị của Nước Trời, hạnh phúc của người biết chú tâm nghe và tuân giữ lời Chúa còn lớn hơn nhiều.

          Ta cũng thấy bầu khí căng thẳng giữa chủ vườn nho và những tá điền sát nhân (Mt 21, 33 – 43) được xoa dịu dần nhờ hành động đẹp của người Samari tốt lành (Lc 10, 25 – 37), nhờ việc chọn phần tốt nhất của Maria (Lc 10, 38 – 42), nhờ việc ham thích cầu nguyện của các môn đệ (Lc 11, 1 – 4), nhất là nhờ lòng rộng rãi vô biên của Thiên Chúa (Lc 11, 5 – 13) và nhờ Mẹ Maria - mẫu gương tuyệt vời trong việc lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa (Lc 1, 26 – 38).

          Thật vậy, nếu muốn thoát cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, nếu không muốn bị tru diệt, ta chỉ có một lựa chọn duy nhất: đứng về phía Thiên Chúa với lòng yêu mến, cậy trông, tín thác và nhất là với niềm khát mong được nghe và tuân giữ Lời Người.

          Đám đông người Do thái đang vây quanh Chúa, họ trầm trồ thán phục vì những phép lạ phi thường và lời dạy khôn ngoan của Chúa. Những người phụ nữ mơ ước có một người con tài giỏi như Chúa. Một trong số họ không kìm được lòng ngưỡng mộ, thốt lên: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang Thầy và cho Thầy bú mớm” (Lc 11,27). Chúa Giêsu không phủ nhận lời chúc phúc của người phụ nữ, Ngài đã tận dụng khoảnh khắc đó để hướng đến điều căn bản của mối phúc cho tất cả những ai muốn theo Ngài: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11, 28).

          Và khi chiêm niệm, ta thấy câu trả lời của Chúa ẩn chứa một bài học quí giá cho tất cả chúng ta. “Có nhiều cấp độ về việc thực thi ý Chúa: chịu đựng ý Chúa, chấp nhận ý Chúa, mong muốn ý Chúa, và yêu mến ý Chúa. Trang Tin mừng ta nghe tuy rất ngắn, nhưng mang lại bài học lớn qua mẫu gương yêu mến thánh ý Chúa nơi Mẹ Maria. Mẹ được chúc phúc không chỉ vì Mẹ cưu mang Chúa trong cung lòng, nhưng nhất là vì suốt đời Mẹ đã cưu mang Chúa trong tâm hồn.

          Công đồng Vaticanô II giải thích rằng: Trong thời gian Chúa đi rao giảng, Mẹ đã đón nhận những câu nói, qua đó Con của Mẹ, khi đặt Nước Trời lên trên cách suy nghĩ và mối liên hệ huyết nhục, đã tuyên bố những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa (Mc 3, 35; Lc 11, 27-28) điều mà chính Mẹ đã trung tín thực hành (Lc 2,19. 51) mới thật là người có phúc (GH, 58).

          Lời ca khen này thật đúng khi dành cho Đức Maria. Tin Mừng Luca diễn tả Đức Maria luôn lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Mẹ Maria lắng nghe lời Thiên Chúa qua sứ thần truyền tin (Lc 1, 26-38). Mẹ Maria luôn lắng nghe sứ điệp của Thiên Chúa trong mọi biến cố cuộc đời và “suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19.51). Dù khi mừng vui hay lúc buồn khổ, Mẹ Maria luôn đáp lại lời Thiên Chúa bằng tiếng “xin vâng” đầy phó thác với cả trọn cuộc đời Mẹ. Theo gương Mẹ, chúng ta cũng được mời gọi để biết thưa xin vâng với ý muốn của Chúa trong mỗi biến cố cuộc đời.

          Khi làm việc của Chúa, ta sẽ không tìm ý ta, mà tìm ý Chúa ; sẽ không kể công, mà coi như bổn phận phải làm ; sẽ tránh được tội tệ hại nhất này: tự kiêu vì việc thiện ; đặc biệt, ta sẽ tránh được mối nguy giữ đạo kiểu nhà thờ hay sống đạo kiểu đọc kinh. Tìm việc của Chúa để làm, ta sẽ ưu tiên lắng nghe, suy gẫm và thực hành Lời Chúa trong đời ta ; ta sẽ không chỉ lần chuỗi Mân Côi trên môi miệng mà sống mầu nhiệm Mân Côi trong mọi thời khắc, trong mọi công việc và với mọi người.

          Và rồi để giữa anh chị em và giữa thế giới này, ta tỏa sáng thánh nhan khả ái của Chúa và dung nhan dịu hiền của Mẹ, không nhờ vào công trạng của những gì ta làm cho Chúa, mà nhờ vào những nỗ lực kiên trì ngày qua ngày trong âm thầm, bé nhỏ, … tìm kiếm, lắng nghe và thực hành lời Chúa. Ấy mới là hạnh phúc thật, thứ hạnh phúc vượt lên cả những công lênh.


 
Huệ Minh