Clock-Time

[Phút Cầu Nguyện] Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh (Ga 12:44-50) - GKGĐ GP Phú Cường

Qua sứ điệp Tin mừng, Chúa Giêsu đã mở ra cho chúng ta một tương lai tươi sáng, một niềm hy vọng vào tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ qua Đức Giêsu, vì Người đến để đem ơn cứu độ cho chúng ta, chứ không phải để lên án chúng ta, điều này được trang Tin mừng nhắc đến: “ Tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian”.

Suy niệm Lời Chúa
THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH
Ngày 11/5/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (12,44-50)

44 Khi ấy, Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: "Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; 45 ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. 46 Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49 Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. 50 Và tôi biết: mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói, thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi”.

SUY NIỆM

Qua sứ điệp Tin mừng, Chúa Giêsu đã mở ra cho chúng ta một tương lai tươi sáng, một niềm hy vọng vào tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ qua Đức Giêsu, vì Người đến để đem ơn cứu độ cho chúng ta, chứ không phải để lên án chúng ta, điều này được trang Tin mừng nhắc đến: “ Tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian”.

Thiên Chúa muốn cứu độ hết thảy mọi người, điều này được thánh Phaolô đề cập đến thư gửi cho ông Timôthê: “Đấng muốn cho mọi người được cứu độ” . Tuy nhiên, để được đón nhận ơn cứu độ, con người cũng cần có điều kiện là tin vào Đức Giêsu.

Tại sao tôi dám tin vào người khác mà lý do gì tôi lại không dám tin vào Đức Giêsu Đấng đem lại ơn cứu độ đời đời cho tôi? Vậy, điều gì làm cản trở tôi tin vào Đức Giêsu?

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm cho chúng con đức tin, để mỗi ngày sống chúng con dám tin tưởng và phó thác vào vòng tay quan phòng của Chúa. Nhờ đức tin Chúa ban, chúng con mới dám phó thác và thực hiện theo những điều Chúa đã truyền dạy cho chúng con. Có được như vậy chúng con mới xứng đáng hưởng ơn cứu độ của Chúa đem lại cho chúng con. Amen.