Clock-Time

Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria - Đức Maria, Người Đem Ơn Cứu Độ

Tin Mừng Mt 1:1-16.18-23 Mừng sinh nhật của Mẹ Maria hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Mẹ qua hành trình sống và phục vụ Chúa trong tình yêu.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY


THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN C

 

LỄ TRỌNG


NGÀY 8-9-2016

SINH NH
ẬT ĐỨC TRINH NỮA MARIA 
 
Đức Maria, Người Đem Ơn Cứu Độ

Tin Mừng Mt 1:1-16.18-23
 
Tin Mừng hôm nay mang một ý nghĩa quan trọng, vì diễn tả một biến cố trọng đại. Thứ nhất nói về gia phả của Đức Giêsu, chứng minh Chúa Giêsu thuộc dòng dõi vua Đavít. Thứ đến, việc Đức Maria mang thai Chúa Giêsu do quyền năng của Chúa Thánh Thần và thánh Giuse thuộc dòng dõi vua Đavít là cha nuôi của Chúa Giêsu. Vì  yêu thương con người tội lỗi nên Thiên Chúa đã chọn một người phụ nữ xứng đáng đã được tẩy sạch tội, để làm Mẹ Đấng Cứu Thế, làm Mẹ Thiên Chúa. Bằng tình thương vào dân của Người, Thiên Chúa tỏ lòng xót thương ban cho dân Người ân sủng của ơn cứu độ. Qua đó, Đức Maria đã nói lời “Xin vâng”, để từ nay thuộc trọn về Chúa, thánh hiến cuộc đời cho sự quan phòng của tình yêu Chúa và hơn hết là phục vụ cho công trình cứu độ con người. Chính Mẹ Maria đã đón nhận Ngôi Lời, nguồn ơn cứu độ. Chúa Kitô từ cung lòng Mẹ sinh ra, là Đấng đã đem lại phúc trường sinh cho con người. Như thế, Mẹ là người thông ban đem ơn cứu độ đến cho con người. Qua hành trình sống dương thế, Mẹ đã nêu gương sáng nhân đức để trở thành của lễ dâng lên Thiên Chúa, đem Chúa đến với mọi người và Mẹ còn đồng hành, nâng đỡ những ai chạy đến kêu cầu danh Mẹ trong mọi biến cố cuộc đời.

Mừng sinh nhật của Mẹ Maria hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Mẹ qua hành trình sống và phục vụ Chúa trong tình yêu. Để qua đó, chúng ta biết chạy đến với Mẹ, sống tâm tình phó thác, xin vâng theo thánh ý Chúa trong đời sống của chúng ta mỗi ngày.  

Lạy Mẹ Maria, xin cầu cùng Chúa cho mỗi người chúng con, biết đón nhận ơn lành của Chúa trong hành trình sống của chúng con. Amen.

TSĐT