Clock-Time

Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 1: 1-16.18-23 Mừng lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Mẹ Maria, để thấy rằng, Mẹ chính là một thụ tạo tuyệt diệu của Thiên Chúa

SUY NIỆM HẰNG NGÀY


THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN C

 

LỄ TRỌNG


NGÀY 8-9-2016

SINH NH
ẬT ĐỨC TRINH NỮA MARIA


 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 1: 1-16.18-23)

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.1 Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ."22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta."24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

SUY NIỆM

Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo Hội, chúng ta long trọng mừng kính lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Trước hết, chúng ta cùng tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho nhân loại nói chung và cho Giáo Hội nói riêng một người Mẹ thật tuyệt vời, luôn yêu thương và quan tâm hết mọi người. Qua Mẹ Maria, Thiên Chúa đã ban cho nhân loại nguồn ơn cứu độ là chính Chúa Kitô, người con duy nhất của Thiên Chúa và cũng là người con yêu dấu của Mẹ Maria. Người con của Mẹ là chính “Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta” – một quà tặng không thể diễn tả mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại.

Mừng lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Mẹ Maria, để thấy rằng, Mẹ chính là một thụ tạo tuyệt diệu của Thiên Chúa, với một đời sống không vướng phải một vết nhơ bẩn nào của tội lỗi, một người con dành trọn trái tim của mình cho Thiên Chúa, vì Mẹ luôn tìm và sống theo thánh ý của Thiên Chúa ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn và thử thách nhất của cuộc sống. Đặc biệt là gương cộng tác cách tuyệt đối vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa với một niềm tin kiên vững và lòng mến tha thiết vào tình yêu của Thiên Chúa, ngay cả khi Mẹ Chưa hiểu thánh ý của Thiên Chúa, Mẹ vẫn không chần chờ để thưa lên hai tiếng “Xin vâng” với tất cả sự phó thác của mình.

Là những người kitô hữu, chúng ta cũng được Chúa mời gọi chu toàn phận vụ làm con Chúa ở trần gian, tức là nhiệt thành cộng tác vào chương trình cứu độ nhân loại của Chúa. Đây là một nhiệm vụ đầy khó khăn và thử thách khi chúng ta phải đối diện với nhiều cám dỗ của trần gian.

Thiết nghĩ, để chu toàn phận vụ này, Giáo Hội muốn chúng ta chiêm ngắm Mẹ Maria, noi gương mẹ về đời sống đức tin, lòng mến và tinh thần phó thác vào Chúa, luôn đi tìm và thực thi hánh ý Chúa trong cuộc sống hằng ngày, dẫu cho gặp phải những trở ngại và thử thách, vẫn quyết cộng tác và thi hành, vì một mục đích tối hậu là được phần thưởng trên trời, như Mẹ Maria đã được Thiên Chúa thưởng vinh quang ở trên trời.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn nói lên hai tiếng "Xin Vâng" với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, xin Mẹ dạy chúng con biết noi gương Mẹ cũng can đảm và phó thác thưa lên hai tiếng xin vâng trước thánh ý của Chúa, dù cuộc đời phải gặp bao đau khổ và khó khăn, để chúng con cũng được Chúa cho hưởng vinh quang với Mẹ trên Thiên Đàng. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường