Clock-Time

Sống Yêu Thương Để Rao Giảng Về Đấng Mêsia - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng (Mt 17:9-13) - Lm Cao Nhất Huy

Chúa Giêsu đã nêu rõ ràng cho họ hiểu, con đường của Êlia và con đường của Ngài là con đường của “đau khổ vì họ” (Mt 17: 12), không phải là con đường chiến tranh và loại trừ. Con đường “đau khổ vì họ” chính là con đường hiến mình và phục vụ; con đường đó không bao giờ gạt bỏ, loại trừ bất cứ ai ra khỏi cuộc sống, mà luôn thu phục người khác bằng tình yêu và hy sinh nơi chính mình.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG
Ngày 10/12/2022

Ca nhập lễ: Tv 79: 4.2

Lạy Chúa là Đấng ngự trên các thần hộ giá, xin đến và toả ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ.

Bài đọc 1: Hc 48: 1-4.9-11

Ông Ê-li-a lại đến.

Bài trích sách Huấn ca.

Ngày ấy, ngôn sứ Ê-li-a xuất hiện, ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa, lời của ông tựa đuốc cháy bừng bừng. Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân, và do lòng nhiệt thành, ông làm cho số dân giảm bớt. Ông dùng lời Thiên Chúa mà đóng cửa trời, và ba lần cũng cho lửa đổ xuống. Thưa ông Ê-li-a, ông đã làm bao việc lạ lùng, ông thật là vinh quang hiển hách! Ai có thể tự hào được nên giống như ông? Ông đã được cất lên giữa đám lửa xoáy như cơn lốc, trên chiếc xe do ngựa đỏ như lửa kéo đi. Trong những lời khiển trách vào thời sẽ đến, ông đã được nêu danh, để làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa trước khi cơn thịnh nộ bùng lên, để đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu, và tái lập các chi tộc Gia-cóp. Phúc cho ai được nhìn thấy ông, và cho kẻ được an nghỉ trong tình yêu Thiên Chúa, vì cả chúng tôi, chắc chắn cũng sẽ được sống.

Đáp ca: Tv 79: 2ac và 3b.15-16.18-19 (Đ. c.4)

Đ. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ.

Lạy Mục Tử nhà Ít-ra-en, Ngài là Đấng ngự trên các thần hộ giá, xin khơi dậy uy dũng của Ngài, đến cùng chúng con và thương cứu độ.

Đ. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ.

Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng, và chồi non được Ngài ban sức mạnh.

Đ. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ.

Xin giơ tay bênh vực Đấng đang ngồi bên hữu là con người được Chúa ban sức mạnh. Chúng con nguyện chẳng xa Chúa nữa đâu, cúi xin Ngài ban cho được sống, để chúng con xưng tụng danh Ngài.

Đ. Lạy Thiên Chúa, xin phục hồi chúng con xin toả ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ.

Tung hô Tin Mừng: Lc 3: 4.6

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

Ca hiệp lễ: Kh 22: 12

Chúa phán: Này đây Ta đến ngay và đem theo lương bổng để trả cho ai nấy tuỳ theo việc họ làm.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (17: 9-13)

9 Hôm ấy, đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các môn đệ rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy”. 10 Các môn đệ hỏi Người rằng: "Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?” 11 Người đáp: "Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. 12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế”. 13 Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.

SUY NIỆM

SỐNG YÊU THƯƠNG ĐỂ RAO GIẢNG VỀ ĐẤNG MÊSIA

“Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế”

---/---

Sau sự kiện Chúa biến hình trên núi, Chúa Giêsu đã dặn các môn đệ rằng: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy”. Chúng ta hiểu ý nghĩa của câu nói này ra sao? Tại sao Chúa lại dặn các môn đệ im lặng? Im lặng có nghĩa là đừng nói gì cả. Mà người môn đệ của Chúa thì phải luôn nói về Chúa, rao giảng về Chúa… Mà im lặng thì làm sao có thể rao giảng? Chúa Giêsu đã từng nói: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu” (Ga 13: 7). Như vậy, chúng ta tạm hiểu rằng: phải đợi đến lúc hiểu được Chúa là ai, Đấng Mêsia là ai, sứ vụ của Đấng Mêsia là gì thì chúng ta mới có thể rao giảng về Ngài được. Nếu như hiểu sai thì thật là nguy hiểm. Thế nên, Chúa Giêsu đã nói: "Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy”. Các môn đệ chỉ hiểu được sau khi Chúa Giêsu chết và sống lại mà thôi, còn trước đó, các ông vẫn hiểu sai về Đấng Mêsia.

Trong sách Malakhi có đoạn viết: “Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi Ngày của ĐỨC CHÚA đến” (Ml 3: 23-24). Đây là lời tiên báo về sự trở lại của Êlia, và người Do Thái tin rằng Êlia sẽ trở lại để dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Sau biến cố Đức Giêsu biến hình trên núi, có Êlia xuất hiện, nhưng chỉ trong chốc lát rồi lại biến mất, các môn đệ không hiểu nên hỏi Đức Giêsu: "Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?”.

Qua câu hỏi của các môn đệ, ta thấy ý niệm về sự trở lại của Êlia nơi người Do Thái luôn được hiểu theo nghĩa vật chất: “Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi Ngày của ĐỨC CHÚA đến” (Ml 3: 23-24). Nghĩa là, họ tin rằng, Thiên Chúa sẽ phải gửi Êlia đến trước, mà nếu Êlia chưa xuất hiện thì làm sao Đấng Cứu Thế đến được. Họ sử dụng chứng cớ này để phủ nhận vai trò Cứu Thế của Chúa Giêsu.

Vấn đề vẫn ở chỗ: họ hiểu sai vai trò của Êlia cũng như sứ mệnh của Đấng Cứu Thế, nên họ không nhận ra sự hiện diện của Êlia và Đấng Cứu Thế. Vì thế, Chúa Giêsu đã nói: “Ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra” (Mt 17: 12). Đó chính là Gioan Tẩy Giả!

Gioan Tẩy Giả chính là ông Êlia mà người ta mong đợi (x. Ml 3: 23). Tuy Gioan Tẩy Giả không có tên là Êlia, nhưng ông đã đến trong sứ vụ và vai trò của Êlia (x. Mt 11: 14). Thế nhưng, vì quan niệm sai lệch là đợi chờ một Êlia và một Đấng Cứu Thế đến để loại trừ, thiêu rụi, báo thù và “rửa hận” cho họ nên họ đã không nhận ra sự hiện diện của Êlia và cũng phủ nhận luôn Đấng Cứu Thế là Chúa Giêsu.

Vì thế, Chúa Giêsu đã nêu rõ ràng cho họ hiểu, con đường của Êlia và con đường của Ngài là con đường của “đau khổ vì họ” (Mt 17: 12), không phải là con đường chiến tranh và loại trừ. Con đường “đau khổ vì họ” chính là con đường hiến mình và phục vụ; con đường đó không bao giờ gạt bỏ, loại trừ bất cứ ai ra khỏi cuộc sống, mà luôn thu phục người khác bằng tình yêu và hy sinh nơi chính mình.

Đó chính là điều các môn đệ phải học biết, cho nên họ phải im lặng cho đến khi học biết và hiểu được con đường của Đấng Mêsia. Vì thế, trước khi ra đi rao giảng, người môn đệ phải học biết về con đường thập giá của Chúa Giêsu, đó là con đường không bao giờ gạt bỏ anh chị em ra khỏi cuộc sống.

Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở rằng: “Chúng ta được dựng nên để sống sung mãn, là điều chỉ đạt được trong tình yêu… không thể để ai đó cứ ở mãi ‘bên lề cuộc đời’ được” (Fratelli Tutti 68). Trong đời sống đức tin, một điều đáng buồn là, nhiều khi chúng ta nói rất nhiều và rất hay về tình yêu thương, nhưng chúng ta đã sống rất ít và rất yếu trong việc thực hành tình yêu đối với người thân cận. Đôi khi, chúng ta sẵn sàng cô lập những người có quan điểm khác biệt, thậm chí loại trừ người khác vì những sai lỗi của họ. Những điều đó cho thấy chúng ta đang hiểu sai về vai trò của Đấng Mêsia, chúng ta cũng không biết Đấng Mêsia là ai. Và như thế, chúng ta cũng sẽ không thể rao giảng về một Đấng Cứu Thế, như ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế, chúng ta hãy khiêm nhường, tập suy nghĩ chín chắn hơn trong các cuộc giao tiếp với anh chị em. Bởi vì, đôi khi một câu nói vô tình, nhưng thiếu suy nghĩ sẽ loại trừ anh chị em của mình.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn ý thức lại đời sống của mình qua mọi mối giao tiếp với anh chị em của mình. Cũng xin giúp chúng con biết để ý đến lời ăn tiếng nói của mình trong mọi hoàn cảnh sống hầu mang lại niềm vui, an bình và hạnh phúc cho anh chị em chúng con. Amen.

Cao Nhất Huy