Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (Ga 16:12-15) - GKGĐ GP Phú Cường

 Hôm nay, Giáo hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm vĩ đại nhất, quan trọng nhất, do chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho nhân loại. Do đó, nếu con người chỉ dựa vào trí khôn và sự hiểu biết của mình để hiểu thấu về mầu nhiệm này thì không thể, nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn soi sáng chúng ta có thể khám phá và tin vào mầu nhiệm này qua những thụ tạo mà trí khôn và sự hiểu biết có thể hiểu được.

Suy Niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI
Ngày 12/06/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (16,12-15)

12 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh thầy, vì Người sẽ lấy những gì của thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của thầy. Vì thế, thầy đã nói: Người lấy những gì của thầy mà loan báo cho anh em”.

SUY NIỆM

Trong cuộc sống hằng ngày, có những điều xảy ra mà chúng ta không thể hiểu nổi, nên chúng ta hay nói: không biết tại sao lại như vậy!

Con người chúng ta chỉ là thụ tạo yếu hèn, thấp kém, do đó, chúng ta bị giới hạn về nhiều mặt. Chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng toàn năng thấu hiểu hết mọi sự. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã dạy rằng: “ Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nỗi. 13 Khi nào Thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”.

Vì con người bị giới hạn nhiều mặt, nên chúng ta không thể dùng trí khôn, sự hiểu biết của mình để hiểu rõ hết về thế giới, về Thiên Chúa. Để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta cần đến sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

 Hôm nay, Giáo hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi là một trong những mầu nhiệm vĩ đại nhất, quan trọng nhất, do chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho nhân loại. Do đó, nếu con người chỉ dựa vào trí khôn và sự hiểu biết của mình để hiểu thấu về mầu nhiệm này thì không thể, nhưng nhờ ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn soi sáng chúng ta có thể khám phá và tin vào mầu nhiệm này qua những thụ tạo mà trí khôn và sự hiểu biết có thể hiểu được.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa hướng dẫn và giúp chúng con luôn biết sống và làm chứng cho Chúa, tôn vinh Chúa. Xin giúp chúng con luôn dám can đảm tuyên xưng đức tin của mình vào mầu nhiệm “ Một Chúa Ba Ngôi” qua việc làm dấu thánh giá một cách nghiêm túc, tin tưởng và phó thác vào Chúa. Amen.