Clock-Time

Suy Niệm Chúa nhật Lễ Chúa Thăng Thiên (Lc 24:46-53) - GKGĐ GP Phú Cường

Hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Thăng Thiên, một lần nữa chúng ta nhớ đến “ sứ mạng ” mà mỗi người đã lãnh nhận khi gia nhập vào Giáo hội qua bí tích Rửa tội. Chúng ta đã can đảm tuyên xưng: “ Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại” (c.46). Như vậy, việc mừng lễ Thăng Thiên hôm nay mới thực sự có ý nghĩa cho mỗi chúng ta .

Suy niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN
Ngày 29/5/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (24,46-53)

46 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “ Có lời Kinh thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này. 49 Phần thầy, thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống”. 50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

SUY NIỆM

Hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Thăng Thiên, một lần nữa chúng ta nhớ đến “ sứ mạng ” mà mỗi người đã lãnh nhận khi gia nhập vào Giáo hội qua bí tích Rửa tội. Chúng ta đã can đảm tuyên xưng: “ Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại” (c.46). Như vậy, việc mừng lễ Thăng Thiên hôm nay mới thực sự có ý nghĩa cho mỗi chúng ta . Và vì thế, chúng ta có thể đón nhận lệnh truyền của Chúa : Chính anh em là chứng nhân của những điều này ” (c.48).

Các tông đồ được sai đi để nói cho mọi người biết về Đức Giêsu, nghĩa là làm chứng về một Con Người mà các ông đã từng mắt thấy tai nghe bao phép lạ Người làm và còn chứng kiến Người từ cõi chết sống lại. Hơn thế nữa, Người lại còn lên trời trước mắt các ông (xc.51). Điều này làm sao các tông đồ có thể giữ kín cho riêng mình được! Như vậy, nhiệm vụ của các ông chính là: “ Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo ” (Mc 16,15). Đây cũng là lời mời gọi mỗi người tín hữu khi tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa và hằng tôn thờ Người, thì chúng ta cũng loan báo Tin mừng về tình thương Chúa cho tất cả mọi người.

Ngày nay, có quá nhiều phương tiện và cách thức để làm chứng cho tình thương Chúa. Chúng ta, những gia đình Kitô hữu sống yêu thương, khiêm nhường, quan tâm và phục vụ lẫn nhau sẽ làm cho môi trường xã hội ngày một tốt đẹp hơn. Nếu mỗi người cùng dấn thân cho việc loan báo Tin mừng về tình thương Chúa thì sẽ chẳng còn sự bất công, nghèo đói, suy đồi, thất nghiệp và tuyệt vọng. Mỗi người sẽ là những “ tông đồ ” của Chúa trong thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhớ rằng: “Quê hương chúng con ở trên trời, nơi đó chúng con sẽ gặp Đấng Cứu Chuộc”. Xin cho mỗi thành viên trong gia đình chúng con biết chu toàn bổn phận để giúp nhau làm chứng cho tình yêu Chúa và giúp mọi người nhận biết nhau là anh chị em cùng Cha trên trời. Amen.