Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Mùa Chay I (Lc 4:1-13) Năm C - GKGĐ GP Phú Cường

Ma quỷ thời nào cũng vậy, rất lắm chiêu trò. Chúng tìm cách cám dỗ cái tôi cá nhân nơi con người Chúa Giêsu ngay cả trong bốn mươi ngày được Thánh Thần Chúa hướng dẫn, trải qua sự tôi luyện hết sức gian khổ. Với nhịp sống đô thị hiện nay càng làm cho con người ta quay lại chăm chút những nhu cầu vật chất của mình hơn. Và cái tôi cá nhân cũng như tính sở hữu dần dần được đề cao nên chắc chắn sẽ có lúc chúng ta đối diện với những cám dỗ ấy.

Suy niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
Ngày 06/3/2022

 GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (4,1-13)

 1 Khi ấy, Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Giođan trở về.2 Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói.3 Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!”4 Nhưng Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh”.5 Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ.6 Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý.7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông”.8 Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi”.9 Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Giêrusalem và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi!10 Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn.11 Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá”.12 Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi”.13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

SUY NIỆM

Ma quỷ thời nào cũng vậy, rất lắm chiêu trò. Chúng tìm cách cám dỗ cái tôi cá nhân nơi con người Chúa Giêsu ngay cả trong bốn mươi ngày được Thánh Thần Chúa hướng dẫn, trải qua sự tôi luyện hết sức gian khổ. Với nhịp sống đô thị hiện nay càng làm cho con người ta quay lại chăm chút những nhu cầu vật chất của mình hơn. Và cái tôi cá nhân cũng như tính sở hữu dần dần được đề cao nên chắc chắn sẽ có lúc chúng ta đối diện với những cám dỗ ấy.

 Biết được Chúa Giêsu sống một thời gian trong hoang địa, ma quỷ nhanh chóng chớp thời cơ thử thách Người dùng quyền năng để thỏa mãn các nhu cầu vật chất; khi nhận thấy Người đang rất đói, chúng cám dỗ Người dùng quyền uy của mình truyền cho đá biến thành bánh. Thấy không có khả năng khuất phục Chúa Giêsu, chúng tiếp tục lôi kéo Người sấp mình thờ lạy ma quỷ thì sẽ được hết thảy quyền hành và vinh quang trần thế; lại nữa, khi biết Chúa Giêsu tin tưởng và phó thác hoàn toàn vào Chúa Cha, chúng lại cám dỗ ngay ưu điểm này của Người. Chúng bảo: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: ‘Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!’"

 Chúng ta thấy, ma quỷ rất tinh ranh, cám dỗ ngay từ những nhu cầu hiện sinh, với những lý lẽ rất hợp lý và chính đáng. Và rồi, chúng cũng tiếp tục cám dỗ con người chúng ta trong những trường hợp tương tự như thế. Chỉ cần chúng ta một chút yếu lòng hay lơ là, thì mình sẽ thua cuộc ngay.

Học nơi Chúa Giêsu - Người sẵn lòng bước đi trên con đường thánh ý Thiên Chúa vạch ra - chúng ta cũng hãy cậy trông vào Thiên Chúa như thế. Có khi chạm phải khó khăn, gian khổ, nhưng gương Chúa Giêsu đã chọn con đường vâng phục Thiên Chúa để thánh ý Cha được thể hiện. Với một niềm tín thác, chúng ta tin tưởng rằng Người Cha đề ra cho con cái mình những đề toán khó để chỉ dạy, huấn luyện và tôi luyện cho con cái chứ không bao giờ đưa con cái tới bên kia vực thẳm bao giờ.

 Lạy Chúa Giêsu, xin cho con can đảm bước đi với Chúa, cùng vác thập giá đời con bước theo Chúa. Xin sai Thánh Thần Chúa đến thêm sức đủ cho con được kiên vững bước đi con đường thánh ý Thiên Chúa. Amen.