Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Thường Niên IV Năm C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Dân chúng tán phục Chúa Giêsu giảng dạy khác hẳn với các kinh sư, bởi Người giảng dạy cả con đường sống, trái tim, tương lai và niềm hy vọng cho họ.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa Nhật THƯỜNG NIÊN IV Năm C

NGÀY 30/01/2022

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (4,21-30)

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói trong hội đường rằng: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”.22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.23 Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào!”24 Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.25 "Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en;26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn.27 Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi”.28 Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành -thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực.30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.

SUY NIỆM

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Yêu thì nên tốt, ghét thì nên xấu”, nghĩa là khi yêu ai rồi, dù có xấu cũng nên tốt, nhưng ghét ai rồi cái tốt cũng trở thành cái xấu, bởi đó dân gian lại thêm vào: “Yêu nhau cau bảy bổ ba, ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười”.

Chúa Giêsu trong trình thuật mà thánh Luca diễn tả hôm nay phải đối diện với hai trạng thái đối nghịch của người Do Thái. Khởi đầu khi dân chúng nghe Chúa Giêsu giảng dạy, “mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người” (Lc 4,23), nhưng rồi ở mạch văn phía sau, chúng ta thấy những phản ứng trái chiều: “Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình”; “mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ, họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành”.

Chúng ta dễ dàng nhận diện ra vấn đề này, khi thấy dân chúng tán phục Chúa Giêsu giảng dạy khác hẳn với các kinh sư, bởi Người giảng dạy cả con đường sống, trái tim, tương lai và niềm hy vọng cho họ, nhưng rồi khi dẫn dắt họ đi vào các giá trị này, Người đòi buộc họ phải thay đổi, đánh đổi và dứt khoát để bước đi theo Người, lúc này họ cảm thấy đụng chạm, mất lửa và mất đi những lợi ích riêng tư, quyền lợi cá nhân và cả những địa vị của trần thế mà họ thủ đắc được từ những mánh khóe, bóng đen trong cuộc sống.

Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, coi chừng cũng vấp phải những trạng thái xưa của dân chúng thời Chúa Giêsu. Chúng ta chỉ nhắm đến những tư lợi, thỏa mãn dục vọng và những trào lưu tục hóa của xã hội mà quên đi giá trị sống theo Tin mừng của Đức Kitô. Chúng ta không dám đánh đổi, không can đảm từ bỏ những cản trở làm xa rời con đường Thiên Chúa. Ước gì Lời Chúa của ngày hôm nay cho chúng ta một lời cảnh báo để biết khiêm tốn và nhìn nhận chính cuộc sống của mình, nhờ đó mỗi người cố gắng bước đi theo Chúa cách gần gũi hơn.