Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Thường Niên V (Lc 5:1-11)-GKGĐ GP Phú Cường

Đoạn Tin mừng hôm nay diễn ra trong khung cảnh một làng chài, có thuyền có biển, có những ngư dân vừa kéo lưới xong, có những anh bạn chài đang giặt lưới nơi bờ biển. Điều này cho thấy Chúa Giêsu kêu gọi con người chúng ta trong hoàn cảnh sống rất thường ngày của con người

Suy Niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN Năm C
NGÀY 06/02/2022

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (5,1-11)

1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa.2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới.3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-mon, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.4 Giảng xong, Người bảo ông Si-mon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”.5 Ông Si-mon đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”.6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.8 Thấy vậy, ông Si-mon Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-mon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc.10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-mon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-mon: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”.11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

SUY NIỆM

Đoạn Tin mừng hôm nay diễn ra trong khung cảnh một làng chài, có thuyền có biển, có những ngư dân vừa kéo lưới xong, có những anh bạn chài đang giặt lưới nơi bờ biển. Điều này cho thấy Chúa Giêsu kêu gọi con người chúng ta trong hoàn cảnh sống rất thường ngày của con người, có thể lúc chúng ta đang lái xe, đang giao hàng, đang giặt giũ, đang làm bếp, đang coi công trình, đang giữ em… hay thậm chí đang nghỉ ngơi.

Khi được Chúa Giêsu bảo: “hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá”, có thể thấy rằng với kinh nghiệm của một ngư phủ lành nghề, Phêrô có thể tự tin mà từ chối, với lý do thực tiễn rằng”Chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết”. Tuy nhiên, vì nể Thầy, vì tôn trọng Thầy, ông đã thể hiện một sự vâng lời đến khó tin: “Vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”.

Và quả thật, có những điều xem ra nghịch lý, có những sự việc từ người lớn, người trên khiến chúng ta nghe chướng tai và khó chấp nhận. Lúc này đây, liệu chúng ta có khiêm tốn đủ để lắng nghe? Dầu cho với kinh nghiệm hay thâm niên của mình, sau khi trình bày cũng như đưa ra ý kiến quan điểm của mình, liệu chúng ta có vâng nghe và thi hành theo quyết định cuối cùng của ông bà, cha mẹ, thầy cô, người lãnh đạo, bậc thủ trưởng không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn có một lòng khiêm tốn đủ. Chỉ trong khiêm tốn, con mới có thể vâng phục trong bình an. Nhờ đó, thánh ý Chúa mới phủ xuống trào tràn trên con. Amen.