Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng A (Mt 3:1-12) - GKGĐ Gp Phú Cường

Khi rao giảng về Đấng Cứu Thế trong hoang địa miền Giuđêa, mở đầu sứ điệp của mình, Gioan Tẩy Giả kêu gọi dân chúng hãy sám hối: “ Anh em hãy sám hối vì nước Trời đã gần đến” (c. 2) . Khi nói về nước Trời, Gioan Tẩy Giả muốn ám chỉ đến Đấng Cứu Thế - Đức Giêsu Kitô.

Suy Niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG A
Ngày 04/12/2022

GKGĐ Gp Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (3,1-12)

1 Hồi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: 2 "Anh em hãy sám hối, vì nước Trời đã đến gần”. 3 Ông chính là người đã được ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 4 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. 5 Bấy giờ, người ta từ Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. 6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 7 Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-sêu và phái Xa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: "Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? 8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. 9 Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: "Chúng ta đã có tổ phụ Áp-ra-ham”. Vì, tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Áp-ra-ham. 10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. 11 Tôi, tôi làm phép rửa cho các anh trong nước để giục lòng các anh sám hối. Còn Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. 12 Tay Người cầm nia, Người sẽ rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi”.

SUY NIỆM

Khi rao giảng về Đấng Cứu Thế trong hoang địa miền Giuđêa, mở đầu sứ điệp của mình, Gioan Tẩy Giả kêu gọi dân chúng hãy sám hối: “ Anh em hãy sám hối vì nước Trời đã gần đến” (c. 2) . Khi nói về nước Trời, Gioan Tẩy Giả muốn ám chỉ đến Đấng Cứu Thế - Đức Giêsu Kitô.

Theo Gioan Tẩy Giả: Đấng Cứu Thế sẽ đến trong trần gian, Ngài còn đến với mỗi người để hiện diện trong đời sống và tâm hồn họ. Ngài đến để chia sẻ, để yêu thương, để chữa lành và để cứu độ tất cả mọi người. Nhưng điều kiện để Đấng Cứu Thế đến với con người thì Gioan Tẩy Giả kêu gọi mỗi người phải thực hiện một cuộc chuyển hướng đời mình:

- Chuyển hướng đời mình bằng con đường sám hối.

- Chuyển hướng đời mình bằng con đường đoạn tuyệt với tội lỗi. Con đường tội lỗi là con đường chật hẹp, quanh co, lầy lội, đầy chông gai và trở ngại, khiến Đấng Cứu Thế khó có thể đến với chúng ta.

- Chuyển hướng đời mình bằng khơi lên ngọn lửa tin-cậy-mến vào Đấng Cứu Độ.

Khi chúng ta biết can đảm và quyết tâm thực hiện một cuộc chuyển hướng đời mình qua việc thực hiện những yếu tố trên, chắc chắn chúng ta sẽ được nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Lạy Chúa! Xin giúp chúng con luôn biết mở rộng tấm lòng để đón Chúa đến trong đời sống của chúng con, bằng con đường sám hối, đường dứt bỏ những hành vi tội lỗi, đường tin cậy và yêu mến Chúa cách mặn nồng và tha thiết. Amen.