Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần III Thường Niên Năm C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Ngày hôm nay, Giáo hội đang hướng về một Giáo hội Hiệp hành: cùng đi với nhau, cùng hiệp thông, cùng tham gia và thi hành sứ vụ. Chắc chắn chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của Thánh Thần. Người hoạt động trong mọi tâm hồn và thúc đẩy những đóng góp xây dựng Giáo hội ngày càng tốt đẹp như Chúa hằng mong ước.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa Nhật TUẦN III THƯỜNG NIÊN năm C
NGÀY 23/01/2022

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (1,1-4; 4,14-21)

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta.2 Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ Lời Chúa truyền lại cho chúng ta.3 Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài,4 mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc. 414 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận.15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân của Chúa.20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”.

SUY NIỆM

Thánh Thần hay Thần Khí là Đấng luôn hoạt động trong Hội thánh và nơi tâm hồn chúng ta qua việc soi sáng, gìn giữ, thánh hóa, canh tân... Người vẫn hoạt động cách âm thầm sống động nơi Thân Thể Người là Giáo hội.

Trang Tin mừng thuật lại cho chúng ta về Thánh Thần: Đức Giêsu “được Thần Khí thúc đẩy, Người trở về Galilê” và chính Người đã mặc khải cho chúng ta về Thần Khí Chúa luôn ở cùng Người: “được sức dầu Thánh Thần” để thi hành sứ mạng Chúa Cha trao phó. Ngay từ giây phút nhập thể trong lòng Đức Mẹ, cho đến khi chịu phép rửa tại sông Giođan, Thánh Thần tượng chim bồ câu ngự xuống trên Người (x. Lc 3,22), rồi cho đến khi trút hơi thở trên thập giá, Người trao ban Thần Khí (x. Ga 19,30), sau khi phục sinh, Người ban Thánh Thần, và cuối cùng Người gửi Thánh Thần xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần và tiếp tục sứ mạng ấy cho đến ngày tận thế.

Ngày hôm nay, Giáo hội đang hướng về một Giáo hội Hiệp hành: cùng đi với nhau, cùng hiệp thông, cùng tham gia và thi hành sứ vụ. Chắc chắn chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của Thánh Thần. Người hoạt động trong mọi tâm hồn và thúc đẩy những đóng góp xây dựng Giáo hội ngày càng tốt đẹp như Chúa hằng mong ước.

Chúng ta được mời gọi dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần để tiếp tục loan báo Tin mừng cho muôn dân, để cộng tác xây dựng Giáo hội và để cùng nhau tiến về quê trời, nơi Đức Kitô đang chờ đón chúng ta.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến cùng chúng con. Xin hướng dẫn chúng con bước đi trong đường lối Chúa để tất cả chúng con cùng nhau làm sáng danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Amen.