Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần IV Thường Niên A (Mt 5:1-12a) - GKGĐ GP Phú Cường

Thế giới vừa bước qua tháng đầu tiên của năm 2023. Tết Cổ truyền của Việt Nam cũng chỉ bước qua hơn tuần. Thời gian thì luôn hướng về phía trước. Mỗi thời gian qua đi, chúng ta càng nhìn thấy nhiều đổi thay hơn. Có cái hôm qua còn, hôm nay lại mất, có cái hôm qua còn đó, giờ lại thay đổi khác đi. Điều tốt đẹp đến, chúng ta đón nhận trong sự vui mừng, điều ngoài mong đợi, xui xẻo đến, chúng ta đón nhận và nhiều lúc chẳng hiểu lý do làm sao.

Suy Niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN A
Ngày 29/01/2023

GKGĐ Gp Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (5,1-12a )

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng: 3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 7 Phúc thay ai xót thương người,vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. 11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.

SUY NIỆM

Thế giới vừa bước qua tháng đầu tiên của năm 2023. Tết Cổ truyền của Việt Nam cũng chỉ bước qua hơn tuần. Thời gian thì luôn hướng về phía trước. Mỗi thời gian qua đi, chúng ta càng nhìn thấy nhiều đổi thay hơn. Có cái hôm qua còn, hôm nay lại mất, có cái hôm qua còn đó, giờ lại thay đổi khác đi. Điều tốt đẹp đến, chúng ta đón nhận trong sự vui mừng, điều ngoài mong đợi, xui xẻo đến, chúng ta đón nhận và nhiều lúc chẳng hiểu lý do làm sao. Tuy nhiên, có một điều mà nhiều người chúng ta cùng nhận ra rằng, mỗi biến cố là một bài học, mỗi thời gian qua đi giúp ta có nhiều trải nghiệm hơn. Nó cũng dẫn ta tới một giá trị khác đó là, sau tất cả những gì xảy ra, chúng ta thấy mình tốt lên hơn không? Nếu ta thấy mình tốt lên hơn, thanh thoát nhẹ nhàng hơn, bớt tỵ hiềm hơn, an yên hơn thì thực sự chúng ta đang hạnh phúc rồi đó.

Cuộc sống có phúc có hoạ, có may có rủi. Ai cũng muốn mình có nhiều hạnh phúc, không ai muốn hoạ vào thân. Để có phúc chúng ta phải làm sao? Có thật nhiều tiền ư? Chưa chắc! Tiền bạc là phương tiện rất cần thiết để con người sống đầy đủ, nhưng nó không đảm bảo cho hạnh phúc dài lâu của con người, bởi tiền bạc cũng là đầu mối của những tranh chấp hơn thua, mọi lộn xộn rắc rối từ lòng tham con người mà ra. “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó…” nghe thật kỳ quặc, nhưng lại chí lý để chúng ta suy nghĩ. Ngoài tiền bạc và hạnh phúc, còn có nhiều giá trị khác mà Chúa Giêsu nhắc đến trong các mối phúc của Người. Hiền lành, đau khổ, công chính, bác ái, trong sạch, bình an… cũng làm cho con người được hạnh phúc. Người ta không thể đảo lộn các giá trị kia, cũng như không thể né tránh sầu muộn của kiếp người. Các mối phúc là hiện sinh cuộc đời chúng ta. Nó là một chọn lựa sống hướng về phía trước với hạnh phúc viên mãn nước Trời. Nó như thời gian, đẩy ta về phía trước với niềm tin và hy vọng những điều tốt đẹp hơn cho chính mình và mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã công bố các mối phúc cho chúng con. Xin giúp chúng con hằng suy gẫm những lời của Người mà sống và thực hành. Amen.