Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần V Thường Niên A (Mt 5:13-16) - GKGĐ GP Phú Cường

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi một sự phân định cẩn thận: “Thật là một lời cầu nguyện đẹp đối với tất cả chúng ta, khi vào cuối ngày, chúng ta tự hỏi mình: ‘Hôm nay tôi có là muối không? Hôm nay tôi có là ánh sáng không?’ Đây là sự thánh thiện hàng ngày”. Quả thật, chúng ta được mời gọi phải luôn chạy đến với nguồn mạch của ân sủng Chúa để làm mới lại chính căn tính muối và ánh sáng của mình.

Suy Niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN A
Ngày 05/02/2023

GKGĐ Gp Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (5,13-16)

13 Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.14 Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”.

SUY NIỆM

Muối mà nhạt thì làm gì có ích cho đời! Lúc ấy, muối đã không phải là muối, và người ta không định nghĩa được thứ muối từ sự nhạt nhẽo của nó. Quả thật, những người môn đệ của Chúa Giêsu sẽ không phải là môn đệ nếu không phải là muối thật. Nghĩa là người môn đệ phải đem lại lợi ích cho đời, trao ban đến tận cùng, ướp mặn cho đời không ngừng nghỉ. Ta cũng không thể khoác trên mình thứ muối giả bên ngoài vì ngày nào đó bản chất thật sẽ lộ diện.

Người môn đệ cũng là ánh sáng. Nếu muối là “chất” thì ánh sáng là “lượng”. Để biết trao ban bao nhiêu và tới đâu thì hãy học theo ánh sáng: chiếu tỏa đến mọi ngóc ngách, miễn sao không có vật cản. Ánh sáng mời gọi người môn đệ đi đến khắp cùng bờ cõi trái đất để loan báo Tin mừng và phản chiếu nguồn sáng là Đức Kitô: ánh sáng cho muôn dân.

Ngoài ra, ánh sáng còn là hình ảnh của Thiên Chúa thánh thiện, tốt lành… và trái ngược với ánh sáng là bóng tối. Người môn đệ của Chúa muốn là ánh sáng thật thì cũng phải kín múc được nguồn mạch thánh thiện từ Thiên Chúa.

Những yếu tố trên mời gọi tất cả những ai là môn đệ của Chúa Giêsu, cần ý thức hơn nữa về đời sống và sứ vụ của bản thân. Dù ít ỏi, nhỏ bé như hạt muối nhưng chúng ta vẫn có một khả năng trao ban vô cùng vô tận. Ướp mặn, làm chứng giữa đời nhưng không để mình biến chất, hòa tan với môi trường xung quanh: còn đó những sói rừng trong bóng tối sẵn sàng vồ lấy và nuốt chửng những ai đang làm chứng cho Chúa giữa trần gian.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi một sự phân định cẩn thận: “Thật là một lời cầu nguyện đẹp đối với tất cả chúng ta, khi vào cuối ngày, chúng ta tự hỏi mình: ‘Hôm nay tôi có là muối không? Hôm nay tôi có là ánh sáng không?’ Đây là sự thánh thiện hàng ngày”. Quả thật, chúng ta được mời gọi phải luôn chạy đến với nguồn mạch của ân sủng Chúa để làm mới lại chính căn tính muối và ánh sáng của mình.

Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng thật, xin giúp chúng con luôn biết sẵn sàng trở nên giống Chúa, hy sinh bản thân để làm muối ướp cho đời để mọi người có thể thấy ánh sáng chân lý của Chúa phản chiếu nơi chính đời sống của chúng con. Amen.