Clock-Time

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần VI Mùa Phục Sinh Năm C (Ga 14:23-29) - Giuse Đức Quang

Trước khi về với Cha, Chúa Giêsu vẫn yêu thương và lo lắng cho các môn đệ. Ngài dạy các ông cách yêu Chúa và cách được Chúa yêu, hứa ban Thánh Thần để hướng dẫn các ông, và ban bình an cho các công. Chúng ta cảm nhận được ở đây như chính Chúa đang dạy chúng ta về giá trị sống đích thực.

Suy niệm Lời Chúa
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Ngày 22/5/2022

[Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở nơi người ấy; ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Bầu Chữa, là Chúa Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Ngài sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con.

Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con; Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói: Thầy ra đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy đi về với Cha, bởi vì Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với các con trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, thì các con tin.”

Suy niệm

Tình yêu và hành động

“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”, Chúa Giê-su muốn các môn đệ cảm nhận về tình yêu. Tình yêu ấy không trừu tượng, hay trên môi miệng mà tình yêu đích thực là phải hành động. Việc giữ và thực hành Lời Chúa giúp mỗi người chúng ta được hiệp thông vào tình yêu của Chúa – một tình yêu vĩnh cửu.

Trước khi về với Cha, Chúa Giêsu vẫn yêu thương và lo lắng cho các môn đệ. Ngài dạy các ông cách yêu Chúa và cách được Chúa yêu, hứa ban Thánh Thần để hướng dẫn các ông, và ban bình an cho các công. Chúng ta cảm nhận được ở đây như chính Chúa đang dạy chúng ta về giá trị sống đích thực.

Trong cuộc sống, có biết bao cám dỗ, biết bao cạm bẫy của tiền tài, danh vọng, quyền lực làm chúng ta lạc hướng. Ta cứ mãi chạy theo những giá trị của thế gian khiến ta khó có thể nhận ra và nghe được Lời Chúa. Hãy dừng lại và cảm nhận tình yêu của Chúa nơi mọi biến cố trong cuộc sống. Chỉ khi kết hợp với tình yêu của Chúa, ta mới có khả năng yêu thương người khác hơn. Để tình yêu sinh hoa kết trái, chúng ta cần hành động. Đối với Thiên Chúa, yêu là biết gẫm suy Lời của Chúa và sống Lời ấy với anh chị em mình: yêu thương, nhân ái, quảng đại, tha thứ và bao dung.

Lạy Chúa, xin cho con biết luôn hướng về Chúa, xác định đâu là cùng đích thực sự của đời con. Xin cho con biết yêu, lắng nghe và đem Lời Chúa ra thực hành, để chúng con luôn cảm nhận được tình yêu cứu độ Chúa dành cho chúng con. Amen.

Giuse Đức Quang